หลักการจัดตู้ปลา
Home 
About myself 
ชนิดกลุ่มพันธุ์ปลา 
สายพันธุ์ปลาสวยงาม 
ความรู้การเลี้ยงปลา 
ปลาพื้นบ้านไทย 
น่ารู้การเลี้ยงปลา 
หลักการจัดตู้ปลา 
Links 
Contact me 

    

หลักการจัดตู้ปลา

 

องค์ประกอบของการจัดตู้ปลา

1.ตู้ปลา  ที่นิยมมี 2 แบบ

  1. แบบทรงกลม

  2.ตู้ปลาแบบสี่เหลี่ยม  ซึ่งมี 2 ลักษณะคือ

    1.ตู้ปลาแบบมีกรอบ  เป็นตู้ปลาแบบรุ่นเก่าทำด้วยกรอบอลูมิเนียมใช้ชันอุดตามรอยรั่วกันน้ำรั่วซึม

    2.ตู้ปลาแบบไม่มีกรอบ   นำกระจกมาต่อกันโดยใช้กาาวซิลิโคนเป็นตัวประสานเข้าด้วยกัน

2.ฝาปิดตู้ปลา

  ทำด้วยพลาสติก  ช่วยป้องกันการระเหยของน้ำและป้องกันฝุ่นละอองจากภายนอก

3.เครื่องปั๊มอากาศ

  การใช้เครื่อง

    1.ควรติดตังให้สูงกว่าตัวปลา  เพื่อให้สะดวกในการดันอากาศ  

    2.การติดตั้งเครื่องปั๊มอากาศ  ควรให้ห่างจากฝุ่นละออง เพราะฝุ่นละอองอาจทำให้เสียหายได้

  อุปกรณ์ที่ติดมากับเครื่องปั๊มอากาศ

    1.สายออกซิเจน  ต้องหาและไม่มีรอยรั่ว

    2.หัวทราย   มีลักษณะเป็นทรงกลม มีรูพรุน  ทำหน้าที่ให้อากาศเป็นฟองฝอยเล็กๆ  เพื่อให้ออกซิเจนสามรถละลายน้ำได้ดี

    3.ข้อต่อ   เป็นตัวแยกอากาศจากเครื่องปั๊มไปในทิศทางที่ต้องการ

    4.วาวล์ควบคุม   ทำหน้าที่ควบคุมปริมาณอากาศที่ออกมาจากเครื่องปั๊ม  ให้ออกมาตามความเหมาะสม

4.ระบบการกรองน้ำ   มี 2 แบบ คือ

  1.ระบบการกรองภายในตู้ปลา

    1.แบบกรองน้ำใต้ทราย  

     ส่วนประกอบ

แผ่นกรอง   ต้องเหมาะกับลักษณะของตู้ปลา  มีรูพรุนเล็กๆ สูงจากพื้ตู้ประมาณ 2-3 ซ.ม.

ท่อส่งน้ำ    ทำงานร่วมกับแผ่นกรอง   สามารถปรับทิศทางของน้ำที่พ่นออกมาให้ได้ตามต้องการได้

สายอากาศ   เป็นสายทางเดินอากาศที่ต่อมาจากท่อปั๊ม

ระบบการทำงาน

เครื่องปั๊มอากาศจะอัดอากาศส่งไปตามสายอากาศที่เชื่อมระหว่างเครื่องปั๊มอากาศกับหัวครอบแผ่นกรองใต้ทราย  เมื่ออากาศถูกดันออกมาตามท่อส่งน้ำที่ถูกพ่นออกมาจะไหลเวียนเข้าไปอยู่ใต้แผ่นกรอง  ขณะเดียวกันน้ำที่อยู่เหนือแผ่นกรองและพวกสิ่งสกปรกก็จะถูกดูดลงไปแทนที่  ทำให้น้ำใสสะอาดอยู่เสมอ

    2.ระบบการกรองแบบกล่องใต้ตู้   ไม่เป็นที่นิยมมากนัก   การทำงานคล้ายระบบการกรองน้ำใต้ทราย  ต่างกันเพียงระบบการกรองจะมีกล่องแยกต่างหาก  ภายในกล่องกรองจะใส่ใยแก้วและถ่านคาร์บอน  ข้อดีก็คือ สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ด้วย

 2.ระบบการกรองภายนอกตู้ปลา   ประสิทธิภาพในการกรองจะเหนือกว่าระบบการกรองที่กล่าวมาแล้ว  สามารถกรองเศษอาหารปลา มูลปลา กลิ่น สี ออกนอกตู้ปลาได้ดี  อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่กรอง คือ ถ่านคาร์บอน และใยแก้ว

 

5.พันธุ์ไม้น้ำ    หลักในการเลือกมีอยู่ 2 ประการ คือ

  1.พิจารณาว่าพันธุ์ไม้พันธุ์นี้ชอบแสงสว่างหรือไม่

  2.พิจารณาว่าพืชชนิดนี้มีความต้องการดินหรือกรวดในการยึดรากหรือไม่

6.กรวด  เป็นวัสดุที่ตกแต่งให้ตู้ปลาดูเป็นธรรมชาติ  กรวดที่ควรมีขนาด 3 มม. ไม่ควรละเอียดและหยาบเกินไป

7.น้ำ   ควรใช้น้ำกรองหรือน้ำประปาที่ผ่านการกับไว้เพื่อให้คลอรีนระเหยออกไป

8.ตอไม้   ต้องเลือกตอไม้ชนิดแข็งเพราะ ถ้าใช้ตอไม้ชนิดอ่อนจะทำให้ตอไม้เปื่อยยุ่ยและเน่าได้   ซึ่งตอไม้มีประโยชน์ช่วยให้ทัศนียภาพสวยงามดูคล้ายธรรมชาติ

  ก่อนที่จะนำตอไม้มาประดับตู้ปลาควรต้มน้ำยางที่ตกค้างอยู่ในเนื้อไม้ให้ออกเสียก่อน

9.เปลือกหอย   สามารถตกแต่งทัศนียภาพในตู้ปลาของคุณให้ดูเป็นธรรมชาติ  ก่อนที่จะนำมาประดับตู้ปลานั้นขอแนะนำให้นำมาแช่น้ำเพื่อให้ความเค็มหายไปเสียก่อน

10.สิ่งประดิษฐ์บางชนิด  

  แผ่นภาพวิว  จะประกอบด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด

  หุ่นพลาสติก   อย่าใช้หุ่นพลาสติกที่สีสามารถตกหรือลอกเป็นอันขาดเชียวนะ  เพราะอาจทำอันตรายแก่ปลาน้อยๆที่น่ารักของคุณได้


Copyright(c) 2002 Miss Prapunrat Supasittijan . All rights reserved.