ปลาดุก
Home 
About myself 
ชนิดกลุ่มพันธุ์ปลา 
สายพันธุ์ปลาสวยงาม 
ความรู้การเลี้ยงปลา 
ปลาพื้นบ้านไทย 
น่ารู้การเลี้ยงปลา 
หลักการจัดตู้ปลา 
Links 
Contact me 

 

 

ปลาดุก

 

 

กลุ่มพันธุ์   ปลาดุก

ชื่อสามัญ  ปลาดุก หรือ Catfish

แหล่งกำเนิด   พบได้ในทั่วโลก

ลักษณะ   ผิวหนังหนา ไม่มีเกล็ด  บางชนิดมีแผ่นกระดูก คลุมผิวหนัง ที่หนวด มีอวัยวะรับสัมผัสที่มีความไวมากและมีโครงสร้าง  ซึ่งช่วยในการรับเสียง  ครีบหลัง หรือ ครีบอกก้านแรก  มีลักษณะยื่นแหลม

 


Copyright(c) 2002 Miss Prapunrat Supasittijan . All rights reserved.