ปลาหมอสี
Home 
About myself 
ชนิดกลุ่มพันธุ์ปลา 
สายพันธุ์ปลาสวยงาม 
ความรู้การเลี้ยงปลา 
ปลาพื้นบ้านไทย 
น่ารู้การเลี้ยงปลา 
หลักการจัดตู้ปลา 
Links 
Contact me 

 [ซัคเกอร์][ กระดี่แคระ][กระดี่หม้อ][ปลากราย ] [ปลากัดไทย][ปลาหมอสี][สอดแดง][ปลาหางนกยูง][ปลาปอมปาดัวร์] [ปลาทอง][ปลากาแดง][ปลาเข็ม][ปลาคาร์พ][ปลาแรด][ปลาเซลฟิน][ปลาเทวดา][ปลาม้าลาย][ปลาตะพัด]

 

 

ชื่อไทย  ปลาหมอสี

ประวัติถิ่นที่อยู่อาศัย    มาจากทะเลสาบมาลาวี  ทะเลสาบวิคตอเรีย  ทวีปแอฟริกา  

รูปร่างลักษณะ   คล้ายปลาหมอไทยแต่สีสันจะสวยงามกว่ามาก  

 

 


[<<][<][6][7][8][9][10][>][>>]


Copyright(c) 2002 Miss Prapunrat Supasittijan . All rights reserved.