ปลาแขยงใบข้าว
Home 
About myself 
ชนิดกลุ่มพันธุ์ปลา 
สายพันธุ์ปลาสวยงาม 
ความรู้การเลี้ยงปลา 
ปลาพื้นบ้านไทย 
น่ารู้การเลี้ยงปลา 
หลักการจัดตู้ปลา 
Links 
Contact me 

 [ปลากระดี่นาง][ปลากระทิงไฟ][ปลากระโห้][ปลาก้างพระร่วง][ปลาแขยงข้างลาย][ปลาแขยงธง][ปลาแขยงใบข้าว][ปลาแขยงหิน][ปลาหมอตาล][ปลาหมอตาลเขียว][ปลาช่อน][ปลาชะโด][ปลาดุกด้าน][ปลาดุกอุย][ปลาตะพัด][ปลาตะเพียน][ปลาฉลามหางแดง][ปลาเทโพ][ปลาเทพา][ปลาบู่][ปลากราย][ปลาฉลาด][ปลาตองลาย][ปลาสลิด][ปลาสวาย][ปลาหมอ][ปลาไหล]    

 

 

ชื่อวิทยาศาสตร์  Mystus singaringan

ชื่อสามัญ  Long-fatty  finned mystus

ชื่อไทย  ปลาแขยงใบข้าว

รูปร่างลักษณะ   คลายคลึงกับปลาแขยง  ซึ่งน่าจะอวบอ้วนกว่าปลาแขยงข้าวและแขยงธง

.


[<<][<][6][7][8][9][10][>][>>]


Copyright(c) 2002 Miss Prapunrat Supasittijan . All rights reserved.