การกำเนิดดาราจักร

 

Homeดาราศาสตร์ระบบสุริยะดาราจักรเครื่องมือดูดาวเทคโนโลยีอวกาศดาวเทียมและยานอวกาศ

yhingz@hotmail.com

การกำเนิดดาราจักร 
ความหมาย ส่วนประกอบ 

 

บิก - แบง   

เลอแมทร์ เชื่อว่าเอกภพมีอะตอมแรกเริ่มโดยมีน้ำหนักประมาณ สองพันล้านตันต่อลูกบาศก์นิ้ว
ฮับเบิลศึกษาสเปกตรัมของดาราจักร พบว่าดาราจักรต่างๆเคลื่อนที่ห่างออกจากโลกตลอดเวลา
พวกที่อยู่ไกลมากๆจะมีความเร็วมากขึ้นตามลำดับ เรียกความสัมพันธ์นี้ว่า กฎฮับเบิล แต่ปัจจุบัน
เรียกว่า ทฤษฎีบิก-แบง ยอร์จ กาโมว์ คำนวณเกี่ยวกับทฤษฎีนี้ว่า ขณะที่เกิดการระเบิดนั้น
อะตอมแรกเริ่มมีอุณหภูมิสูงมาก หลังจากนั้นก็ลดลงอย่างรวดเร็ว ระยะหลังเอกภพจะมืดมนจน
กลุ่มเมฆแตกตัวเป็น ดาราจักรแรกเริ่ม ต่อมาจึงมีดาวเกิดขึ้นภายในดาราจักร

 

ทฤษฎีแห่งการดำรงอยู่

เฟรด ฮอล์ย  เฮดมัน บอนดี  โธมัส โกลด์ ได้เสนอทฤษฎีนี้ว่า เอกภพไม่มีการเริ่มต้น และไม่มีการอวสาน ห้วงอวกาศและเวลาจะไม่มีที่สิ้นสุด

 

ในปัจจุบันยังไม่มีการสรุปว่าทฤษฎีใดถูกต้อง

 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2001 Somying Peeraya. All rights reserved.