ดาวเทียม

 

Homeดาราศาสตร์ระบบสุริยะดาราจักรเครื่องมือดูดาวเทคโนโลยีอวกาศดาวเทียมและยานอวกาศ

yhingz@hotmail.com

ดาวเทียม 
ยานอวกาศ 

 
ดาวเทียม

ดาวเทียมประเภทต่างๆ แบ่งโดยอาศัยการทำงาน

1. ดาวเทียมสื่อสาร
2. ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
3. ดาวเทียมเพื่อการเดินเรือ
4. ดาวเทียมวิทยาศาสตร์

นอกจากนี้ยังมีดาวเทียมเพื่อการศึกษา ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรโลก

 

 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2001 Somying Peeraya. All rights reserved.