ดาวเทียมและยานอวกาศ

 

Homeดาราศาสตร์ระบบสุริยะดาราจักรเครื่องมือดูดาวเทคโนโลยีอวกาศดาวเทียมและยานอวกาศ

yhingz@hotmail.com

ดาวเทียม 
ยานอวกาศ 


ความหมายของดาวเทียม ดาวเทียมคือห้องทดลองที่บรรจุอุปกรณ์เอาไว้ ส่งขึ้นไปโคจรรอบโลก
มีรูปทรงต่างๆ  ดาวเทียมมีระยะเวลาโคจรรอบโลกแตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาดและระยะห่างของวงโคจร


 


ความหมายของยานอวกาศคือยานที่ทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับสำรวจอวกาศ
โดยมีวัตถุประสงค์ของการใช้งานในแต่ละครั้งแตกต่างกันไป ตามความต้องการของมนุษย์


 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2001 Somying Peeraya. All rights reserved.