ภาคตะวันตก

 

Homeผู้จัดทำ76 จังหวัดในประเทศไทยชีวิตในแนวปะการังสัตว์ทะเลมีพิษต.เต่า

nipardar@hotmail.com

ภาคเหนือ 
ภาคกลาง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคตะวันออก 
ภาคตะวันตก 
ภาคใต้ 

ภาคตะวันตก

 

     จังหวัดตาก
ชื่อเดิม
เมืองฉอด
ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด
รูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงช้างหลั่งน้ำสิโณฑกประกาศอิสรภาพ
ต้นไม้ประจำจังหวัด
แดง
คำขวัญประจำจังหวัด
ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม    

      จังหวัดกาญจนบุรี  
 ชื่อเดิม
กาญจนบุรี
ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด
เจดีย์สามองค์
ต้นไม้ประจำจังหวัด
ขานาง
คำขวัญประจำจังหวัด
แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก   

     จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชื่อเดิม
เมืองนารัง
ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด
พระที่นั่งคูหาสวรรค์
ต้นไม้ประจำจังหวัด
เกด
คำขวัญประจำจังหวัด
เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าวสับปะรดสวยสด หาด-เขา-ถ้ำ งามล้ำน้ำใจ    

     จังหวัดเพชรบุรี
ชื่อเดิม
เมืองพริบพรี
ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด
พระนครคีรีมีผืนนาและต้นตาลโตนดอยู่ด้านหน้า
ต้นไม้ประจำจังหวัด
หว้า
คำขวัญประจำจังหวัด
เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ เลิศล้ำศิลป ะแดนธรรมะ ทะเลงาม    

     จังหวัดราชบุรี
ชื่อเดิม
เมืองราชบุรี
ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด
เครื่องราชกกุธภัณฑ์ 2 อย่าง
ต้นไม้ประจำจังหวัด
โมกมัน
คำขวัญประจำจังหวัด
คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่                                  ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคางร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี

 

                                      

 
 จำนวนผู้เข้าใช้งาน ตั้งแต่วันที่ 07 ตุลาคม 2545

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 Miss Nipardar Wajajamroen. All rights reserved.