อาหารเพื่อสุขภาพ

 

my storyอาหารที่จำเป็นอาหารที่เหมาะกับวัยอาหารผู้ป่วยคำแนะนำ

i_snoopy2@hotmail.com

 

index.gif

เว็บเพจนี้เนื้อหาภายในเป็นเรื่องเกี่ยวกับ อาหารเพื่อสุขภาพ และข้อควรปฏิบัติเพื่อให้มีสุขภาพดี ข้าพเจ้าได้จัดทำขึ้นจากการไปศึกษาข้อมูลในอินเตอร์เนต www.bangkokhealth.com และโรงพยาบาลกรุงเทพ ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเว็บเพจนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านที่เข้าชมเว็บไม่มากก็นอ้ยหากผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

และสุดท้ายนี้ขอขอบคุณ www.bangkokhealth และโรงพยาบาลกรุงเทพที่ได้กรุณาให้ข้อมูล

ถ้าต้องนำอาหารแต่ละชนิดมาวิเคราะห์ทางเคมี เราพบว่ามีสารอาหารที่ แบ่งตามหลักโภชนาการ ออกเป็น 6 ประเภทดังนี้

 

1.คาร์โบไฮเดรต เป็นสารอาหารที่มีความสำคัญโดยให้พลังงานแก่เราและพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตนี้จะเสียค่าใช้จ่ายถูกกว่าโปรตีนหรือไขมัน

2.ไขมัน เป็นสารอาหารที่ถือว่าเป็น จอมพลังงาน เพราะให้แคลลอลี่มากกว่าโปรตีนและคาร์โบไฮเดรต รวมทั้งไขมันบางชนิดจะเป็นชนิดที่ร่างกายขาดไม่ได้เรียกว่าไขมันจำเป็นเพราะช่วยดูดซึมวิตามิน เอ ดี อี และเค ที่ละลายในไขมัน

3.วิตามิน เป็นสารอาหารที่ร่างกายต้องการจำนวนไม่มากนัก แต่จำเป็นเพื่อให้ปฏิกิริยาต่างๆของการเผาผลาญพลังงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ร่างกายสามารถสร้างวิตามินได้น้อยมาก ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย

4.เกลือแร่ เป็นสารอาหารที่ร่างกายขาดไม่ได้ เพราะเกลือแร่แต่ละตัวมีหน้าที่เฉพาะของตัวเอง สามารถแบ่งเกลือแร่ออกเป็นชนิดที่ร่างกายต้องการในขนาดมาก เช่น แคลเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียมเป็นต้น และชนิดที่ร่างกายต้องการขนาดน้อย เช่น เหล็ก สังกะสี ทองแดง ไอโอดีน เป็นต้น

5.น้ำ เป็นสารอาหารที่ร่างกายขาดไม่ได้ มนุษย์อาจอดอาหารได้เป็นเดือนๆ แต่ถ้าไม่ได้ดื่มน้ำ 2-3 วัน ก็อาจเสียชีวิตได้ น้ำจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอันดับสองรองจากออกซิเจน


คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2001 Unchalee Huansiricholt. All rights reserved.