สรรพคุณรักษา

  

Homeสรรพคุณรักษาวิธีปลูกเรื่องทั่วไปสวยด้วย Alovera

i_moodam@hotmail.com

สรรพคุณและวิธีใช้ว่านหางจระเข้

        ว่านหางจระเข้  ซึ่งเป็นที่นิยมกันมาแต่โบราณ  มีความลี้ลับอะไรอยู่หรือ  แม้ว่าผู้คนจะนิยมใช้ว่านหางจระเข้กันมาแต่โบราณ  แต่สรรพคุณของว่านหางจระเข้ก็ยังมีม่านแห่งความ   ลี้ลับปกคลุมอยู่มาตลอดช่วงระยะเวลาอันยาวนาน  ผู้เปิดม่านความลี้ลับของว่านหางจระเข้ด้วยทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ก็คือ  ดร.โซเอดะ โมโมเอะ  ผู้เชี่ยวชาญด้านปฏิชีวนะสารที่มี     ชื่อเสียงของญี่ปุ่น  ดร.โซเอดะ  เริ่มศึกษาวิจัยว่านหางจระเข้เมื่อ  พ.ศ. 2540  โดยเธอได้นำ  สารละลายของว่านหางจระเข้มากรอง  แล้วนำไปแช่แข็ง  จากนั้นก็สกัดให้เป็นผง  แล้วจึงสกัดอีกครั้งด้วยน้ำและแอลกอฮอล์  แล้วตรวจวัดทันที  ก็พบมีสารตกตะกอนหลายชนิด  หนึ่งในผลงานศึกษาของเธอคือ  ได้ค้นพบสารใหม่ที่ออกฤทธิ์ของยาของว่านหางจระเข้อีกครั้ง  ซึ่งแต่เดิมทราบกันแต่ว่าว่านหางจระเข้มีสารอยู่สองชนิดคือ  สารอะโลอิน  กับสารอะโลไอโมติน  แต่ดร.โซเอดะได้ค้นพบสารใหม่อีก  3  ชนิด  สารหนึ่งในสามนี้คือ  อะโลติน  ซึ่งมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรคและเชื้อรา  อีกชนิดหนึ่งคือ  สารอะโลมิติน  มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเนื้องอก  และสารชนิดสุดท้ายคือ  สารอะโลอูรซิน  ซึ่งมีฤทธิ์ช่วยสมานแผล 

 img6.gif

 


คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail : webmaster@thaigoodview.com

ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002.Sutida Thunkparsertsuk All rights reserved.