อันดับที่ 1 - 2

  

Homeอันดับที่ 40 - 21อันดับที่ 20 - 1

sukanya_aom@hotmail.com

อันอับที่ 20 - 19 
อันดับที่ 18 - 17 
อันดับที่ 16 - 15 
อันดับที่ 14 - 13 
อันดับที่ 12 - 11 
อันดับที่ 10 - 9 
อันดับที่ 8 - 7 
อันดับที่ 6 - 5 
อันดับที่ 4 - 3 
อันดับที่ 1 - 2 

                    อันดับที่ 2 " No have "   ในภาษาอังกฤฤษไม่มีประโยคนี้ ถ้า "ไม่มี" ในกรณีที่คุณซื้อสินค้า แปลว่า ไม่มีสินค้าเหลือให้ใช้ We don't have any(left). ( ไม่มี(เหลือ) )เช่น Foreigner : Do you have any purple jackets ? ชาวต่างชาติ : คุณมีเสื้อแจ็คเก็ตสีม่วงไหม  Somcheng : Sorry , we don't have any left.   ส้มเช้ง : ขอโทษค่ะไม่มีเหลือ เรามักจะถามอย่างนี้เวลาซื้อของคือใช ้Do  you  have  any...   ตามด้วยสิ่งที่เราต้องการในรูปพหูพจน์ถึงแม้ว่าเราต้องการเพียงอันเดียวก็ตาม  Sorry , we don't have any   เช่น  Do you have any ranges ? Do you have any somtam  ? Do you have any music tapes by Monsi tKhamsoi ?  ถ้าไม่มีตอบว่า  Sorry , we don't have any. (ขอโทษครับไม่มี)  คำว่า we ในที่นี้แปลว่า ห้างสรรพสินค้า แต่ถ้าเป็นเรื่องนอกห้างใช้   I   ก็ได้   เช่น  Do you have any paperclips ? (คุณมีที่หนีบกระดาษไหม ) Sorry , I don't have any.(ไม่มีครับ) There aren't any left. ก็ได้  เช่น  Do  you  have  any  black stockings  ?   นักท่องเที่ยว : คุณมีถุงน่องสีดำไหม   Somcheng : Sorry. There aren't any left.   ส้มเช้ง : ขอโทษค่ะ ไม่มีเหลือค่ะ  ส้มเช้งใช้  aren't  เพราะลูกค้าใช้คำถามในรูปพหูพจน์  ถึงแม้ต้องการสินค้าอันเดียว  การถามในรูปพหูพจน์นี้เวลาซื้อของ เพราะถือว่าเป็นการถามแบบทั่วไป   นอกจากนี้เรายังมีสำนวน  เช่น  We're all out.  หมายถึง สินค้าหมด To be out of (something) ให้ความหมายว่า หมดสต๊อกเช่นกัน   สรุปว่า " Sorry , we don't have any.  ฟังแล้วดีมากกว่า " No have " ฟังแล้วห่อเหี่ยวเกินไป  

                   อันดับที่ 1 " Hey you ! " เพราะเมื่อแปลจะได้ความหมาย คือ " ไอ้มึง...มึงโว้ยมึง " ฝรั่งถือว่าใครที่เรียกเค้าเช่นนี้เป็นการแสดงความไม่เป็นมิตร   ถ้าใช้กับฝรั่งใจร้อนเขาอาจเข้าใจผิดและหันมาชกหน้าคุณ   ฉะนั้นของย้ำว่าห้ามเรียกฝรั่งโดยใช้  Hey   you ! เด็ดขาดไม่มีกรณีใดที่ฟังแล้วดูดี แต่ควรเปลี่ยนเป็น 1." Excuse me ? "  แปลว่า ขอโทษเป็นคำที่สุภาพที่สุด  2. " Sir ? / Madam ? "  Sir  ใช้สำหรับผู้ชาย  ส่วน  Madam  ใช้สำหรับผู้หญิงและกะเทยฝรั่ง   สรุปว่า   Excuse me ปลอดภัยกว่า  Hey  you !

 

 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2546
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 Sukanya Theerathawatkul. All rights reserved.