อาหารของหอย

  

Homeมารู้จักหอยกันเถอะเปลือกหอยแสนสวย

      หอยกินอะไร

       หอยก็เหมือนๆกับสัตว์จำพวกอื่นรวมทั้งมนุษย์อย่างพวกเรา กล่าวคือต้องกินอาหาร หอยบางจำพวกกินพืชเป็นอาหาร บางสกุลก็กินเนื้อสัตว์เป็นอาหาร พวกที่กินพืชนั้นอาหารโปรดของมัน  มักเป็นพวกตะโคร่น้ำสาหร่ายทะเล รวมทังจุลินทรีย์พืช หอยสกุลหอยโข่งทะเลบางจำพวกกินซากสัตว์ที่ตายแล้วเช่นหอยสังข์บางพันธุ์ หอยบางจำพวกกินตัวอ่อนของปะการังและกัลปังหาเป็นอาหาร ได้แก่พวกหอยเบี้ยหลายชนิด ส่วนหอยที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยเนื้อสัตว์หรือสัตว์เป็นๆซึ่งโดยมากมักจะได้แก่หอยจำพวกเดียวกัน คือ หอยเจดีย์และหอยกาบเดียวบางสกุล หอยสังข์บางชนิด เช่น หอยสังข์หนามก็กินเนื้อ เนื้อในที่นี้หมายถึงพวกจุลินทรีย์สัตว์ด้วย สำหรับเนื้อสัตว์ที่เป็นอาหารของหอยส่วนใหญ่มักจะไม่พ้นเนื้อหอยชนิดต่างๆ คนละพวกกับมัน โดยมากได้แก่พวกหอยสองฝา เป็นต้น

 candy_3.gif 

 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่


ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2547
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com