เนินเขา-ภูเขา

 

Homeภูมิประเทศภูมิอากาศ   ทรัพยากรธรรมชาติ

tangowen@chaiyo.com

 

เนินเขาหมายถึง พื้นที่ที่มีระดับสูงขึ้นจากบริเวณรอบๆแต่ไม่สูงมากเท่าภูเขามีความแตกต่างของพื้นที่ประมาณ150-600เมตร แบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ

1.เนินเขาที่เกิดจากโครงสร้างของภูมิประเทศ

2.เนินเขาที่เกิดจากการกัดกร่อนพังทลาย

ภูเขาหมายถึงภูมิประเทศที่มีความสูงจากพื้นบริเวณรอบๆคล้ยเนินเขาแตมีความแตกต่างของพื้นที่ตั้งแต่600เมตรขึ้นไป แบ่งออกเป็น5ชนิดคือ

1.ภูเขาโก่งตัว    คือภูเขาที่เกิดจากการดันตัวขึ้นมาของหินหนืด (แมกม่า) ภายในโลก หรือเกิด

จากการที่พื้นที่ที่บริเวณนั้นได้รับแรงบีบอัดในแนวขนาน

ทำให้เปลือกโลกหดตัวเกิดเป็นแนวเขาสูงของโลกจะทำให้เกิดเทือกเขาที่มีรูปร่างยาววางตัวใน

แนวเกือบขนานกัน

2.ภูเขาเลื่อนตัวหรือหักตัว (บล็อก) คือภูเขาที่เกิดจากรอยเลื่อนของหิน ทำให้เกิดการหักตัวทรุดตัวและพื้นที่หนึ่งถูกยกตัวสูงขึ้นเป็นภูเขา ทำให้เกิดภูเขาที่ด้านข้างมีความชันและยอดราบ  

3.ภูเขาโดม     คือภูเขาที่เกิดจากการดันตัวขึ้นมาของหินหนืด แต่ยังไม่ทันพ้นผิวโลกก็เย็นตัวแข็งเสียก่อน ภูเขาแบบนี้จึงมีความสัมพันธ์กับภูเขาไฟมาก

4.ภูเขาไฟ       คือภูเขาที่เกิดจากการก่อตัวและทับถมของหินละลายที่พ่นออกมาทางปล่องภูเขา

ไฟ ทำให้เป็นภูเขาที่มีสัณฐานรูปกรวย 

 


คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 TangNingAll rights reserved.