สิ่งน่ารู้

 

Homeภูมิประเทศภูมิอากาศ   ทรัพยากรธรรมชาติ

tangowen@chaiyo.com

 

ความสำคัญของลักษณะภูมิประเทศ

        ลักษณะภูมิประเทศมีความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของมนุษย์ดังนี้

1.ความสำคัญต่อภูมิอากาศท้องถิ่น เช่น บริเวณภูเขาสูงจะมีอุณหภูมิต่ำ

2.ความสำคัญต่อความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ เช่น บนภูเขามีแร่ธาตุ ป่าไม้มากกว่าบนพื้นที่ราบ

3.ความสำคัญต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ เช่น การตั้งถิ่นฐาน การคมนาคม

 ข้อควรจำ

1.ภูมิประเทศเกิดจาก

1.1การผันแปรของเปลือกโลก

1.2เกิดจากการกระทำของสิ่งต่างๆเช่น แม่น้ำลำธาร ธารน้ำแข็ง ลม และมนุษย์ เป็นต้น

2.ความสูงของภูมิประเทศในประทศไทยให้ใช้เกณฑ์ระดับน้ำทะเลปานกลางหรือ เฉลี่ย ณ ตำบลเขาหลัก อำเภอ เมือง จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

3.ภูเขาโก่งตั้งเรียกอีกอย่างนึงว่า ภูเขาโก่งตัว หรือFolded(Folding)

4.ภูเขาไฟ ไม่ค่อยปรากฎในประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในเขตโครงสร้างหินยุคเก่า

5.ที่ราบสูงในภาคอีสาานจัดเป็นที่ราบสูงในทวีป   

 


คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002TangNing All rights reserved.