วิธีอนุรักษ์แร่ธาตุ

 

Homeภูมิประเทศภูมิอากาศ   ทรัพยากรธรรมชาติ

tangowen@chaiyo.com

[ทรัพยากรดิน
[ปัญหาของดิน
[วิธีอนุรักษ์ดิน
[ทรัพยากรแร่ธาตุ
[วิธีอนุรักษ์แร่ธาตุ] 
[ทรัพยากรป่าไม้
[ประเภทของป่าไม้
[ป่าไม้ผลัดใบ
[ป่าไม้ไม่ผลัดใบ
[ความสำคัญของป่าไม้
[วิธีอนุรักษ์ป่าไม้
[วิธีปลูกป่า
[ทรัพยากรน้ำ
[ความสำคัญของน้ำ
[ปัญหาของทรัพยากรน้ำ
[ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
[วิธีอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ] 

 

img17.gif

การอนุรักษ์ทรัพยากรแร่ ได้แก่

1.ใช้วิธีขุดแร่ที่มีประสิทธิภาพ

2.ชะลอการขุดค้นแร่มาใช้ประโยชน์

3.ใช้แร่อย่างประหยัด

4.ลดการส่งแร่ไปจำหน่ายต่างประเทศในสภาพล้นแร่

ข้อควรจำ เหมืองแร่ในประเทศไทยที่เคยออกข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยคือ

1.ลิกไนส์(อ.ปูดำ จ.กระบี่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง อ.ลี้ จ.ลำพูน)

2.หินน้ำมัน(อ.แม่สอด จ.ตาก)

3.แร่เกลือหิน-โพแทช มีมากในภาคอีสาน

4.แร่รัตนชาติ มีมากในภาคตะวันออกและภาคตะวันตก

5.ดีบุก มีมากที่จ.พังงา


คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002TangNingAll rights reserved.