รถจักรไอน้ำแห่งเกียรติภูมิ

 

Homeพลังงานขับเคลื่อนสิ่งแรกของโลกรถไฟประวัติศาสตร์โลกรถไฟขบวนแรกในสยามปฐมฤกษ์รถไฟหลวงรถจักรไอน้ำแห่งเกียรติภูมิรถไฟเร่งฝีจักรความเจริญเข้าสู่ไทยชูเกียรติคนรถไฟ

aum_aom@hotmail.com

 

รถจักรไอน้ำแห่งเกียรติภูมิ

        ภายหลังพระราชพิธี " ปฐมฤกษ์รถฟหลวง" กรมรถฟได้เปิดการเดินรถไฟรับส่งผู้โดยสารและบรรทุกสินค้าขึ้นเป็นประจำในทางรถฟสายกรุงเทพ - อยุธยาตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม ร.ศ.115 ตรงกับ พ.ศ. 2439  นับเป็นการขนส่งมวลชนสาธรณะสิ่งแรกของไทยก็ว่าได้ด้วยเหตุว่า  ทางรถไฟสายกรุงเทพ - ปากน้ำที่เปิดเดินรถเมื่อสสามปีก่อนนั้น  นอกจากจะเป็นรถไฟที่ให้เอกชนดำเนินการเพื่อหาข้อมูลที่จำเป็นแล้ว  ยังเป็นรถไฟสสายสสั้นๆ คววามยาเพียง  21 กม. ที่ม่มีทางจะขยายต่อไปได้จึงเรียกกันว่าเป็น "รถไฟเล็ก"

        การรถไฟของไทยได้มีกำเนิดด้วยสายพระเนตรอันทรงเห็นการณ์ไกลอย่างยิ่งของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ถ้าไม่มีขบววนรถไฟเล็กที่พระบรมราชินีวิกตอเรียถวายเป็นราชบรรณาการที่ปัจจุบันตั้งแสดงไว้ในพิพิธภัณฑสสถานแห่งชาติ  คงจะไม่มีวัตถุประจักษ์หลักฐานแห่งพระราชวินิจฉัยอันยิ่งใหญ่นั้นหลงเหลือ

        ยิ่งกว่านั้น "รถนำ" คือรถจักรไอน้ำที่ใช้ในการรากจูงขบวนรถไฟเป็นปฐมฤกษ์นั้นหามีร่องรอยปรากฎอยู่ในบัดนี้ไม่  ไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือแม้เพียงภาพถ่ายสักใบ

        มีหลักฐานที่บันทึกไว้ในเอกสารของชาวต่างประเทศว่า  รถจักรไอน้ำรุ่นแรกที่สั่งเข้ามาใช้สำหรับการรถไฟสายนครราชสีมาเป็นรถที่สร้างโดยบริษัทชื่อ ดู๊บส์

        รถดู๊บส์ 8 คันที่กรมรถไฟสั่งซื้อเข้ามามีอยู่สองแบบ  แบบหนึ่งใช้ล้อแบบ 2 - 4 - 0 คือมีล้อนำ 2 ล้อ ล้อกำลัง 4 ล้อ ไม่มีล้อตามนั้นเป็นรถจักรไอน้ำชนิดมีถังบรรจุน้ำในตัว  ใช้สำหรับลากจูงขบวนรถโดยสารเพราะทำความเร็วได้สูงกว่า   ส่วนอีกแบบหนึ่งมีจำนวนสี่คันเท่ากันนั้นเป็นรถแบบ 0 - 6 - 0 ที่ต้องมีรถบรรทุกน้ำต่างหาก  ใช้สำหรับลากจูงขบวนรถเพราะแล่นช้าแต่มีกำลังฉุดสูง

        รถจักรไอน้ำ 8 คันนี้ด้รับหมายเลขตั้งแต่ 1 - 8   จึงน่าจะสสันนิษฐานว่าคงจะใช้รถจักรไอน้ำ " ดู๊บส์ 2 - 4 - 0 " หมายเลข 1 ในการรากจูงขบวนรถไฟพระที่นั่งในพระราชพิธี "ปฐมฤกษ์รถฟหลวง"

        ไม่มีรถจักรไอน้ำแห่งเกียรติภูมิ "ดู๊บส์" ไม่ว่าคันไหน  หรือแบบไหนหลงเหลือให้เห็นในปัจจุบันหรือแม้กระทั่งในความทรงจำของคนรถไฟหรือคนทั่งไปที่ยังมีชีววิตอยู่

img4.gif

 

 

 


คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264


Copyright(c) 2002 waleethip. All rights reserved.