เนื้อหา

วิธีการทำอาหารอย่าง่าย
สำหรับนักเรียนชั้นทุกระดับชั้น

 

 

ผู้จัดทำ

น.ส.อริสา เลียงมงคลการ
น.ส.ศศิภา เลิศเพียรเชาวน์

นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

 

วันที่นำเสนอ

วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546

ปรับปรุงครั้งที่ 1

 

 

 

 คำแนะนำและกำลังใจ

 กรุณาคลิกที่นี่

 

 

 เชิญท่านเข้าสู่เว็บเพจนี้ โดยคลิกที่นี่

 

 

จำนวนผู้ใช้งานถึงปัจจุบัน