โครงสร้างและกลไกฯ 2

 

HomeบทเรียนแบบทดสอบAbout myself

nanny147@hotmail.com

       

โครงสร้างของปอดคน 

      ถุงลม  เป็นถุงที่มีผนังบางแต่เหนียว  ถุงนี้ถูกล้อมรอบด้วยเส้นเลือดฝอยซึ่งเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนแก๊สในการหายใจ  ถุงลมมีประมาณ 300 ล้านถุง  แต่ละถุงมีเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ย 0.25 มิลลิเมตร  คิดเป็นพื้นที่ผิวทั้งหมดในการแลกเปลี่ยนแก๊สของถุงลมปอดทั้งสองข้างประมาณ 90 ตารางเมตร  หรือประมาณ 40 เท่าของพื้นที่ผิวหนังของร่างกาย

 

        ปอด (Lung)  เป็นอวัยวะในช่องอกที่มีกระดูกซี่โครงเป็นโครงสร้างให้ความแข็งแรง  ปอดทั้งสองข้างมีขนาดไม่เท่ากัน  ปอดทั้งสองข้างแบ่งออกเป็นกลีบๆ (lobe) เนื้อเยื่อปอดประกอบด้วยแขนงหลอดลมเล็กๆจำนวนมากมายที่ปลายของแขนงหลอดลม

        เนื้อเยื่อปอดภายนอกถูกห่อหุ้มด้วยเยื่อพลูรา ซึ่งมีสองชั้น  ชั้นในติดกับเนื้อปอด  ชั้นนอกติดกับกล้ามเนื้อที่ยึดกระดูกซี่โครง  ระหว่างชั้นนอกกับชั้นในจะเป็นช่องว่างสูญญากาศ  ทำให้เยื่อพลูราทั้ง 2 ชั้นอยู่ติดแนบสนิทกันเสมอ

        ปอดมีความยืดหยุ่นสูง  และขยายตัวได้มาก  มีประโยชน์ทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนพอเพียง  และการมีถุงลมมาก  ก็จะทำให้มีพื้นที่ผิวในการแลกเปลี่ยนแก๊สได้มาก  การมีเส้นเลือดฝอยในปอดมากช่วยให้เลือดได้รับออกซิเจนมากขึ้นและรวดเร็ว  ปอดจึงเป็นโครงสร้างที่เหมาะสมในการแลกเปลี่ยนแก๊ส

      

HomeบทเรียนแบบทดสอบAbout myself

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2545
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 Thunyaporn Pawutiyapong All rights reserved.