โครงสร้างและกลไกฯ 4

 

HomeบทเรียนแบบทดสอบAbout myself

nanny147@hotmail.com

 

    

       อากาศเข้าและออกจากปอดได้อย่างไร

       ปกติการหายใจประกอบด้วยการหายใจเข้าและหายใจออก  แต่ละจังหวะของการหายใจจะมีการขยายตัวและการหดตัวของปอด  ซึ่งเกิดการหดตัวและการคลายตัวของกล้ามเนื้อสำหรับหายใจ

        กล้ามเนื้อสำหรับหายใจ มี 2 ประเภท

1. กล้ามเนื้อสำหรับหายใจเข้า

2. กล้ามเนื้อสำหรับหายใจออก

กล้ามเนื้อสำหรับหายใจเข้า  เป็นกล้ามเนื้อที่สำคัญในการหายใจเข้า ประกอบด้วย

1. กะบังลม (diaphram) เป็นกล้ามเนื้อลาย  กั้นอยู่ระหว่างช่องอกและช่องท่อง  เป็นกล้ามเนื้อหลักสำหรับหายใจเข้า  การหดตัวของกะบังลมจะให้ปริมาตรช่องอกขยายตัวตามความยาวกะบังลมลดต่ำลง

2. กล้ามเนื้อซี่โครงด้านนอก (External  intercostal  muacle) เป็นกล้ามเนื้อลาย  ยืดอยู่ระหว่างกระดูกซี่โครงด้านนอก  การหดตัวของกล้ามเนื้อนี้จะทำให้ปริมาตรช่องอกขยายตัวออกทางด้านหน้าเพราะทำให้กระดูกซี่โครงกางออก   นอกจากนี้ยังทำให้ทรวงอกแข็งแรงอีกด้วย

        การหายใจเข้า  กะบังลมจะหดตัว  จะทำให้ส่วนโค้งของกะบังลมลดต่ำลง  เป็นจังหวะพอดีกับกระดูกซี่โครงกระดูกหน้าอกยกตัว  ช่องอกมีปริมาตรเพิ่มขึ้น  ความดันในปอดจะลดลงอากาศจึงเคลื่อนเข้าสู่ปอด  ดังนั้นขณะหายใจเข้า  ความดันอากาศภายนอกสูงกว่าความดันในช่องอก

        กล้ามเนื้อสำหรับหายใจออก ประกอบด้วย

1. กล้ามเนื้อหน้าท้อง ( abdominal  muscle ) ได้แก่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้องทั้งหมด  ซึ่งมีหลายมัดด้วยกัน  การหดตัวของกล้ามเนื้อท้องทำให้เพิ่มความดันภายในช่องท้องซึ่งมีผลให้อวัยวะภายในช่องท้องดันกะบังลมขึ้นเป็นการช่วยลดปริมาตรของช่องอกลง

2. กล้ามเนื้อซี่โครงด้านใน ( internal  intercostal  muscle ) เป็นกล้ามเนื้อลายที่ยึดอยู่ระหว่างกระดูกซี่โครงทางด้านใน    การหดตัวของกล้ามเนื้อนี้จะกดซี่โครงให้หุบ  จึงมีผลในการลดปริมาตรช่องอกลงทางด้านหน้า

3. กะบังลม  เนื่องจากการคลายตัวของกะบังลมอาจเกิดขึ้นได้อย่างช้าๆหลังจากการหดตัว  โดยไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นได้อย่างช้าๆหลังจากการหดตัว  โดยไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นอย่างฉับพลันและสมบูรณ์  ดังนั้นจึงมีผลต่อการหายใจออกได้เหมือนกัน  นั่นคือในลักษณะดังกล่าวนี้จะช่วยให้เกิดการหายใจออกอย่างช้าๆ

  ก ารวัดอัตราการหายใจ   up    

 

 

HomeบทเรียนแบบทดสอบAbout myself

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2545
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 Thunyaporn Pawutiyapong All rights reserved.