โครงสร้างและการแลกเปลี่ยนฯ

 

HomeบทเรียนแบบทดสอบAbout myself

nanny147@hotmail.com

 

 

1. โพรทิสต์  ส่วนใหญ่อยู่ในน้ำ  ผิวของสิ่งมีชีวิตพวกนี้สัมผัสกับน้ำโดยตรงจึงเกิดการแพร่ (diffusion) โดย O2 แพร่ผ่านผนังเซลล์หรือเยื่อหุ้มเซลล์และ CO2 แพร่ออกจากผนังเซลล์ได้แก่ อมีบา  พารามีเซียม

2.  พลานาเรีย  แลกเปลี่ยนแก๊สทางผิวหนัง  ผิวหนังจึงเปียกชื้นอยู่เสมอ    การที่พลานาเลียมีลำตัวแบนเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิว  ทำให้มีประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนแก๊ส

3. ไส้เดือน  มีลำตัวกลม  แลกเปลี่ยนแก๊สทางผิวหนังซี่งเปียกชื้น  มีระบบหมุนเวียนเลือดช่วยในการแพร่ทำให้ลำเลียงรวดเร็วขึ้น  
        ถ้าพลานาเลียมีปริมาตรเท่าๆกันกับไส้เดือนดิน  พลานาเลียน่าจะมีการแลกเปลี่ยนแก๊สทางผิวหนังได้มากกว่าถ้าพิจารณาพื้นที่ผิวในการแลกเปลี่ยนแก๊ส  แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนแก๊ส เช่น สภาพแวดล้อม  ส่วนประกอบของโครงสร้างของผิวหนังระบบการลำเลียงใต้ผิวหนัง เป็นต้น
        ถ้ามีสิ่งมีชีวิตหนึ่งมีพื้นที่ผิวสำหรับแลกเปลี่ยนแก๊สมากและมีระบบหมุนเวียนสารที่ดีด้วย  จะมีประโยชน์มากเพราะทำให้มีการแลกเปลี่ยนแก๊สได้รวดเร็วขึ้น  จะเห็นได้ว่าสัตว์ที่มีโครงสร้างซับซ้อนและเป็นสัตว์ว่องไว  จะมีพื้นที่ผิวในการแลกเปลี่ยนแก๊สมากและมีระบบลำเลียงที่มีประสิทธิภาพ

4. ปลา  แลกเปลี่ยนแก๊สที่เหงือกเท่านั้น  เส้นเหงือกมีผิวยาวมากจนแก๊สสามารถแพร่ผ่านเข้าไปได้สะดวกแม้ว่าในน้ำจะมี O2 อยู่น้อยมากคือประมาณร้อยละ 0.5 โดยปริมาตรเท่านั้น  แต่ปลาก็สามารถรับ O2  ได้เพียงพอแก่ความต้องการได้ในขณะที่ปลากำลังว่ายน้ำหรือลอยตัวอยู่นิ่งแผ่นกระดูกปิดเหงือกหรือแผ่นแก้มของปลาจะเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา  โดยการเคลื่อนไหวจะเป็นจังหวะพอดีกับการอ้าปากและหุบปากของปลาด้วยอาการที่สัมพันธ์กันเช่นนี้  จึงทำให้น้ำซี่งมี O2 ละลายอยู่เข้าทางปากแล้วผ่านออกทางเหงือกตลอดเวลา
        การที่เหงือกปลามีเส้นเหงือกเล็กๆ (gill filament) จำนวนมากเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวที่จะสัมผัสกับ O2 ในน้ำ

 
       ความใกล้ชิดระหว่างเนื้อเยื่อบางๆของเหงือกกับเส้นเลือดทำให้ O2 แพร่จากน้ำเข้าสู่เส้นเลือดได้โดยง่าย

           

HomeบทเรียนแบบทดสอบAbout myself

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2545
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 Thunyaporn Pawutiyapong All rights reserved.