ประเภท 5

 

Homemai's storyยาบ้าผลกระทบป้องกันรักษาพ.ร.บ.

maiiam_@hotmail.com

  บทลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษประเภท 5 พ.ศ. 2522

ข้อหา

ยาเสพติดให้โทษประเภท 5

ไม่รวมพืชกระท่อม

เฉพาะพืชกระท่อม

ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย

-จำคุกตั้งแต่ 2-15 ปี และปรับ 20,000-150,000 บาท

-จำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 20,000 บาท

ครอบครองเพื่อจำหน่าย

-จำคุกตั้งแต่ 2 -15 ปี และปรับ20,000-150,000 บาท

-จำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 20,000 บาท

ครอบครอง

-จำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 50,000 บาท

-ถ้า 10 กก.ขึ้นไป  ถือว่าครอบครองเพื่อจำหน่าย

-จำคุกไม่เกิน 1 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท  หรือท้งจำทั้งปรับ

-ถ้า 10 กก.ขึ้นไป ถือว่าครอบครองเพื่อจำหน่าย

เสพ

-จำคุกไม่เกิน 1 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท

-จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000บาท

ใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้กำลัง ประทุษร้ายฯให้ผู้อื่นเสพ

-จำคุก 1-10 ปี และปรับ 10,000-100,000บาท

-ถ้ากระทำโดยมีอาวุธหรือร่วมกัน 2 คนขึ้นไป จำคุก 2-15ปี และปรับ 20,000-150,000บาท

-ถ้ากระทำต่อหญิงหรือต่อผู้ไม่บรรลุนิติภาวะ หรือเพื่อจูงใจให้ผู้อื่นกระทำความผิดอาญา หรือเพื่อประโยชน์ในการกระทำความผิดอาญา จำคุก 3 ปี ถึงตลอดชีวิต และปรับ 30,000-500,000 บาท

ยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นเสพ

-จำคุกไม่เกิน 1 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท

[1][2][3]

 

 คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2001 Miss Thanaporn Iamsoponkul. All rights reserved.