ตราประจำกระทรวง

 

Homeคำขวัญท่องเที่ยวประเทศไทยโลกของเรา

kapook_su@thaimail.com

พระมหากษัตริย์ไทย 
ตราประจำรัชกาลต่าง ๆ 
ประวัติศาสตร์ไทย 
เมืองในประวัติศาสตร์ 
ชื่อเดิมของวัดต่าง ๆ 
ประเทศไทยของเรา1 
ประเทศไทยของเรา2 
ตราประจำกระทรวง 

 

           bullet02_green.gif   ตราประจำกระทรวงของประเทศไทย

 

สำนักนายกรัฐมนตรี                                                                                                                                                  ตราประจำกระทรวง          เป็นรูปราชสีห์ คชสีห์ รักษารัฐธรรมนูญ

กระทรวงกลาโหม                                                                                                                                                   ตราประจำกระทรวง           เป็นรูปจักรสมอปีก

กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                                                   ตราประจำกระทรวง           เป็นรูปราชสีห์

กระทรวงการคลัง                                                                                                                                                       ตราประจำกระทรวง           เป็นรูปปักษา วายุภักษ

กระทรวงศึกษาธิการ                                                                                                                                                   ตราประจำกระทรวง           เป็นรูปเสมาธรรมจักร

กระทรวงการต่างประเทศ                                                                                                                                           ตราประจำกระทรวง           เป็นรูปบัวแก้ว

กระทรวงยุติธรรม                                                                                                                                                      ตราประจำกระทรวง           เป็นรูปดุลพาห์

กระทรงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร                                                                                                                          ตราประจำกระทรวง           เป็นรูปพระพิรุณทรงนาค

กระทรวงคมนาคม                                                                                                                                                  ตราประจำกระทรวง           เป็นรูปพระรามทรงรถ

กระทรวงอุตสาหกรรม                                                                                                                                             ตราประจำกระทรวง           เป็นรูปพระนารายณ์เกษียรสมุทร

กระทรวงพาณิชย์                                                                                                                                                       ตราประจำกระทรวง           เป็นรูปพระวิษณุกรรม

กระทรวงสาธารณสุข                                                                                                                                              ตราประจำกระทรวง           เป็นรูปงูพันคบเพลิง

ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ                                                                                                                                           ตราประจำกระทรวง           เป็นรูปวชิราวุธ

กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน                                                                                                        ตราประจำกระทรวง           เป็นรูปปรมาณู ตรงกลางข้างล่างมีเฟื่องจักร 9 ฟัน เป็นฐานรองรับ ข้างบนมีดวง      
                                               อาทิตย์ส่งรัศมี 9 สาย ครอบคลุมทั้งหมด

                                    

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2545
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 Suphatkun Phakkachokh All rights reserved.