เมืองในประวัติศาสตร์

 

Homeคำขวัญท่องเที่ยวประเทศไทยโลกของเรา

kapook_su@thaimail.com

พระมหากษัตริย์ไทย 
ตราประจำรัชกาลต่าง ๆ 
ประวัติศาสตร์ไทย 
เมืองในประวัติศาสตร์ 
ชื่อเดิมของวัดต่าง ๆ 
ประเทศไทยของเรา1 
ประเทศไทยของเรา2 
ตราประจำกระทรวง 

                           ชื่อเมืองในประวัติศาสตร์  

     ชื่อเดิม     สองแคว                                             ชื่อปัจจุบัน     จังหวัดพิษณุโลก

     ชื่อเดิม     ศรีสัชนาลัย                                        ชื่อปัจจุบัน     จังหวัดสุโขทัย

     ชื่อเดิม     สระหลวง,โอฆะบุรี                            ชื่อปัจจุบัน      จังหวัดพิจิตร

     ชื่อเดิม     ฉอด                                                  ชื่อปัจจุบัน     จังหวัดตาก

     ชื่อเดิม     แม่ละเมา                                           ชื่อปัจจุบัน     ต.แม่ละเมา อ.แม่สอด จังหวัดตาก

     ชื่อเดิม     พิชัย                                                  ชื่อปัจจุบัน     อ.พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

     ชื่อเดิม     ทุ่งยั้ง,ศรีนพวงศ์                                ชื่อปัจจุบัน     จังหวัดอุตรดิตถ์

     ชื่อเดิม     ชากังราว,นครชุม                               ชื่อปัจจุบัน     จังหวัดกำแพงเพชร

     ชื่อเดิม     วิเศษไชยชาญ                                    ชื่อปัจจุบัน     อ.วิเศษไชยชาญ จังหวัดอ่างทอง

     ชื่อเดิม     อโยธยา                                             ชื่อปัจจุบัน     จังหวัดอยุธยา

     ชื่อเดิม     ละโว้                                                 ชื่อปัจจุบัน     จังหวัดลพบุรี

     ชื่อเดิม     บางระจัน                                          ชื่อปัจจุบัน     อ.บางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

     ชื่อเดิม     ศรีวิชัย,นครไชยศรีทวาราวดี             ชื่อปัจจุบัน     จังหวัดนครปฐม

     ชื่อเดิม     แปดริ้ว                                             ชื่อปัจจุบัน     จังหวัดฉะเชิงเทรา

     ชื่อเดิม     อู่ทอง                                               ชื่อปัจจุบัน     อ.อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

     ชื่อเดิม     ดอนเจดีย์                                          ชื่อปัจจุบัน     อ.ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

     ชื่อเดิม     หนองสาหร่าย                                   ชื่อปัจจุบัน     ต.หนองสาหร่าย จังหวัดสุพรรณบุรี

     ชื่อเดิม     สามโคก                                            ชื่อปัจจุบัน     จังหวัดปทุมธานี

     ชื่อเดิม     พระบาง,ปากน้ำโพ                             ชื่อปัจจุบัน     จังหวัดนครสวรรค์

     ชื่อเดิม     หริภุญไชย                                         ชื่อปัจจุบัน     จังหวัดลำพูน

     ชื่อเดิม     เขลางค์                                              ชื่อปัจจุบัน     จังหวัดลำปาง

     ชื่อเดิม     เวียงพิงค์                                           ชื่อปัจจุบัน     จังหวัดเชียงใหม่

     ชื่อเดิม     เงินยาง                                              ชื่อปัจจุบัน     อ.เชียงแสน จังหวัดเชียงราย

     ชื่อเดิม     สาครบุรี                                             ชื่อปัจจุบัน     จังหวัดสมุทรสาคร

     ชื่อเดิม    เสมา,โคราช                                        ชื่อปัจจุบัน     จังหวัดนครราชสีมา

     ชื่อเดิม    พิมาย                                                  ชื่อปัจจุบัน     อ.พิมาย จังหวัดนครราชสีมา

     ชื่อเดิม    ขุขันธ์                                                  ชื่อปัจจุบัน     จังหวัดศรีษะเกษ

     ชื่อเดิม    ไชยา                                                   ชื่อปัจจุบัน     จังหวัดสุราษฎ์ธานี

     ชื่อเดิม    ศิริธรรมนคร                                        ชื่อปัจจุบัน     จังหวัดนครศรีธรรมราช

     ชื่อเดิม    ถลาง                                                   ชื่อปัจจุบัน      จังหวัดภูเก็ต

     ชื่อเดิม    คลองวาน                                             ชื่อปัจจุบัน     จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

    ชื่อเดิม    ไชยนารายณ์                               ชื่อปัจจุบัน     จังหวัดเชียงราย 

     ชื่อเดิม     นันทบุรี                                               ชื่อปัจจุบัน     จังหวัดน่าน

     ชื่อเดิม     บ้านตลาดแก้ว                                      ชื่อปัจจุบัน     จังหวัดนนทบุรี

     ชื่อเดิม     ดอนมดแดง                                         ชื่อปัจจุบัน     จังหวัดอุบลราชธานี  

                                 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2545
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 Suphatkun Phakkachokh All rights reserved.