ประเทศไทยของเรา1

 

Homeคำขวัญท่องเที่ยวประเทศไทยโลกของเรา

kapook_su@thaimail.com

พระมหากษัตริย์ไทย 
ตราประจำรัชกาลต่าง ๆ 
ประวัติศาสตร์ไทย 
เมืองในประวัติศาสตร์ 
ชื่อเดิมของวัดต่าง ๆ 
ประเทศไทยของเรา1 
ประเทศไทยของเรา2 
ตราประจำกระทรวง 

 

               18_c_1.gif   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทย

 

     anidia_blue.gif    จังหวัดที่อยู่เหนือสุด    (จังหวัดเชียงราย)

     anidia_blue.gif     จังหวัดที่อยู่ใต้สุด    (จังหวัดนราธิวาส)

     anidia_blue.gif     จังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุด    (จังหวัดนครราชสีมา)

     anidia_blue.gif     จังหวัดที่มีพื้นที่น้อยสุด    (จังหวัดสมุทรสงคราม)

     anidia_blue.gif     จังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับเขตจังหวัดอื่น ๆ มากที่สุด    (จังหวัดตาก ติดต่อกับ 9 จังหวัด)

     anidia_blue.gif     จังหวัดภาคใต้ที่ไม่มีอาณาเขตติดต่อกับทะเล    (จังหวัดยะลา และจังหวัดพัทลุง)

     anidia_blue.gif     ยอดเขาที่สูงที่สุด    (ยอดดอยอินทนนท์ สูง 2,580 เมตรจากระดับน้ำทะเล)

     anidia_blue.gif     เทือกเขาที่ยาวที่สุด    (เทือกเขาถนนธงชัย)

     anidia_blue.gif     เทือกเขาที่ใหญ่ที่สุด    (เทือกเขานครศรีธรรมราช)

     anidia_blue.gif     ภูเขาสำคัญทางภาคเหนือ    (มี 5 เทือกเขาสำคัญคือ แดนลาว เพชรบูรณ์ ตะนาวศรี ผีปันน้ำ ขุนตาล)

     anidia_blue.gif     เกาะที่ใหญ่ที่สุดของไทย    (เกาะภูเก็ต กว้าง 20 กม. ยาว 45 กม.)

     anidia_blue.gif     เกาะภูเก็ตเดิมชื่อ    (เกาะถลาง)

     anidia_blue.gif     เกาะที่เป็นท่าเรือสำคัญของไทย    (เกาะสีชัง)

     anidia_blue.gif     ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุด    (ทะเลสาบสงขลา มีพื้นที่ 15 ตร. กม.)

     anidia_blue.gif     หนองน้ำที่ใหญ่ที่สุด    (หนองหาร จ.สกลนคร)

     anidia_blue.gif     แม่น้ำที่ยาวที่สุด    (แม่น้ำชี)

     anidia_blue.gif     แม่น้ำที่สั้นที่สุดของไทย    (แม่น้ำอู่ตะเภา)

     anidia_blue.gif     แม่น้ำที่เป็นสายเลือดของไทย    (แม่น้ำเจ้าพระยา)

     anidia_blue.gif     แม่น้ำท่าจีนแยกจากแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณใด    (แยกที่ จ.ชัยนาท และไหลลงสู่อ่าวไทยที่ จ.สมุทรสาคร)

     anidia_blue.gif     แม่น้ำท่าจีนมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า    (แม่น้ำนครไชยศรี)

     anidia_blue.gif     แม่น้ำแควน้อยมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า    (แม่น้ำไทรโยค)

     anidia_blue.gif     ภูเขาหลวงพระบาง กั้นเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศใด    (ลาว)

     anidia_blue.gif     ภูเขาดงสันกาลาคีรีกั้นเขตแดนไทยกับประเทศใด    (มาเลเซีย)

     anidia_blue.gif     คลองที่ยาวที่สุด    (คลองแสนแสบ ยาว 65 กม.)

     anidia_blue.gif     แหล่งเพาะพันธุ์ปลาที่ใหญ่ที่สุด    (บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์)

     anidia_blue.gif     น้ำตกที่สูงที่สุด    (น้ำตกสิริภูมิ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่)

     anidia_blue.gif     ถนนสายแรกในประเทศไทย    (ถนนเจริญกรุง สร้างในรัชกาลที่ 5)

     anidia_blue.gif     ถนนสายที่ยาวที่สุด    (ถนนเพชรเกษม จาก กทม. ถึง นราธิวาส ยาว 1,473 กม.)

     anidia_blue.gif     ทางรถไฟสายแรก    (สายกรุงเทพฯ - ปากน้ำ)

     anidia_blue.gif     ทางรถไฟสายที่ยาวที่สุด    (สายใต้ ยาว1,114 กม.)

     anidia_blue.gif     อุโมงค์ที่ยาวที่สุด    (อุโมงค์ขุนตาล หรือถ้ำขุนตาล จ.ลำปาง)

     anidia_blue.gif     สะพานที่ยาวที่สุด    (สะพานติณสูลานนท์ จ.สงขลา เป็นสะพานที่ข้ามจากบ้านเขาเขียวไปเกาะยอ และจาก    
               เกาะยอไปบ้านน้ำกระจาย ยาว 2,640 เมตร)

     anidia_blue.gif     เขื่อนที่ผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากที่สุด    (เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี)

     anidia_blue.gif     เขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุด    (เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์)

     anidia_blue.gif     เขื่อนทดน้ำที่ใหญ่ที่สุดในไทย    (เขื่อนเจ้าพระยา)

     anidia_blue.gif     อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทย    (อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่)

     anidia_blue.gif     อุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทย    (เกาะตะรุเตา)

     anidia_blue.gif     อุทยานแห่งชาติที่มีเนื้อที่มากที่สุด    (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน)

     anidia_blue.gif     อุทยานแห่งชาติที่ได้รับสมญานามว่ามรดกแห่งอีสาน    (ภูหลวง)

     anidia_blue.gif     วนอุทยานแห่งชาติที่อยู่สูงที่สุด    (ภูกระดึง จังหวัดเลย)

     anidia_blue.gif     ตึกที่สูงที่สุดของไทย    (ตึกใบหยกเทาเวอร์)

     anidia_blue.gif     ส่วนที่แคบที่สุดของไทย    (บริเวณคอคอดกระ จ.ประจวบคีรีขันธ์)

     anidia_blue.gif     จังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุด    (จังหวัดระนอง)

     anidia_blue.gif     แร่ที่พบมากทางภาคใต้    (ดีบุก วุลแฟรม เหล็ก น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ)

     anidia_blue.gif     แร่ที่พบมากทางภาคเหนือ    (วุลแฟรม ดีบุก เหล็ก ยิปซัม ฟลูออไรด์)

     anidia_blue.gif     แร่ที่พบมากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    (ยูเรเนียม เหล็ก เกลือหิน ฟอสเฟต)

     anidia_blue.gif     แร่ที่พบมากทางภาคตะวันออก    (รัตนชาติ แมงกานีส)

     anidia_blue.gif     แร่ที่พบมากทางภาคตะวันตก    (วุลแฟรม สังกะสี ตะกั่ว แบไรต์)

     anidia_blue.gif     จังหวัดที่ปลูกชามากที่สุด    (จ.เชียงราย , จ.เชียงใหม่)

     anidia_blue.gif     จังหวัดที่ปลูกอ้อยมากที่สุด    (จังหวัดกาญจนบุรี)

     anidia_blue.gif     จังหวัดที่ผลิตเกลือได้มากที่สุด    (จังหวัดสมุทรสาคร)

     anidia_blue.gif     จังหวัดที่ปลูกพริกไทยมากที่สุด    (จังหวัดจันทบุรี)

     anidia_blue.gif     มะพร้าวมีมากที่สุดที่    (เกาะสมุย จ.สุราษฎ์ธานี)

     anidia_blue.gif     ส้มโอลือชื่อของไทยปลูกที่    (อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม)

     anidia_blue.gif     ฝ้ายปลูกมากที่สุดที่    (ภาคเหนือ)

     anidia_blue.gif     ปอปลูกมากที่สุดที่    (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

     anidia_blue.gif     ยาสูบปลูกมากที่สุดที่    (ภาคเหนือ)

     anidia_blue.gif     ดีบุกขุดได้มากที่สุดที่    (จังหวัดภูเก็ต)

     anidia_blue.gif     จังหวัดที่ปลูกเงาะมากที่สุด    (จังหวัดจันทบุรี)

     anidia_blue.gif     จังหวัดที่ปลูกยางพารามากที่สุด    (จังหวัดนราธิวาส)

     anidia_blue.gif     เงาะโรงเรียนที่มีชื่อปลูกที่    (จังหวัดสุราษฎ์ธานี)

     anidia_blue.gif     หวายของไทยมีมากที่สุดที่    (จังหวัดชุมพร)

     anidia_blue.gif     จังหวัดที่มีแร่วุลแฟรมมากที่สุด    (จังหวัดกาญจนบุรี)

     anidia_blue.gif     จังหวัดที่มีการเลี้ยงหอยมุกมากที่สุด    (จังหว้ดภูเก็ต)

     anidia_blue.gif     นกนางแอ่นมีมากที่สุดที่    (จังหวัดชุมพร)

     anidia_blue.gif     หินอ่อนในประเทศไทยมีมากที่    (จังหวัดสระบุรี)

     anidia_blue.gif     ภาคใดของไทยที่มีการเลี้ยงไหมมากที่สุด    (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

     anidia_blue.gif     ถ่านหินมีมากที่    (จังหวัดลำปาง และจังหวัดกระบี่)

     anidia_blue.gif     ส้มเขียวหวานที่นิยมกันว่ามีรสชาติดีอยู่ที่    (อ.บางมด กรุงเทพมหานคร)

     anidia_blue.gif     ทองคำมีมากที่    (อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ,อ.โต๊ะโม๊ะ จ.ยะลา และ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี)

     anidia_blue.gif     ปลาที่ชาวประมงจับได้มากที่สุด    (ปลาทู)

     anidia_blue.gif     ปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดของไทย    (ปลาบึก)

     anidia_blue.gif     เจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุด    (พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม)

     anidia_blue.gif     พระปรางค์ที่สูงที่สุด    (พระปรางค์ที่วัดอรุณราชวราราม (วัดแจ้ง ธนบุรี))

     anidia_blue.gif     พระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุด    (พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ประดิษฐานที่วัดไตรมิตรวิทยาราม กทม.
                (หนัก 5 ตัน))

     anidia_blue.gif     พระพุทธไสยาสน์ที่ยาวที่สุด    (พระพุทธไสยาสน์ที่วัดพระนอน จ.สิงห์บุรี)

     anidia_blue.gif     พระพุทธรูปยืนที่สูงที่สุด    (พระพุทธรูปยืนที่วัดอินทรวิหาร บางขุนพรหม กทม.)

     anidia_blue.gif     พระนอนที่ยาวที่สุด    (พระนอนที่วัดขุนอินทรประมูล จ.อ่างทอง)

     anidia_blue.gif     พระพุทธรูปนั่งที่ใหญ่ที่สุด    (พระพุทธโคดม วัดไผ่โรงวัว จ.สุพรรณบุรี)

     anidia_blue.gif     วัดที่มีระฆังใบใหญ่ที่สุด    (วัดกัลยาณ์ กทม.)

     anidia_blue.gif     วัดที่ไม่มีพระจำพรรษาเลย    (วัดพระศรีรัตนศาสดาราม)

     anidia_blue.gif     วัดไทยที่สร้างเลียนแบบวัดฝรั่ง    (วัดนิเวศน์ธรรม บางประอิน จ.อยุธยา)

     anidia_blue.gif     กระทรวงต่าง ๆ มีขึ้นในรัชกาลใด    (รัชกาลที่ 5)

     anidia_blue.gif     สภากาชาดตั้งขึ้นเมื่อ    (ในรัชกาลที่ 6 เดิมชื่อ สภาอุณาโลมแดง)

     anidia_blue.gif     ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบราชาธิปไตยเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อ    (พ.ศ. 2475
               ในรัชกาลที่ 7)

     anidia_blue.gif     ประเทศไทยเริ่มใช้ธงไตรรงค์เมื่อใด    (พ.ศ. 2460 ในรัชกาลที่ 6)

     anidia_blue.gif     ประเทศไทยเปลี่ยนจากประเทศสยาม มาเป็นประเทศไทยเมื่อ    (วันที่ 11 พฤกษภาคม พ.ศ. 2492)

     anidia_blue.gif     ประเทศไทยเลิกใช้เงินพดด้วงแล้วเริ่มใช้เหรียญกษาปณ์เมื่อใด    (รัชกาลที่ 4)

     anidia_blue.gif     คนไทยเริ่มใช้นามสกุลเมื่อใด    (รัชกาลที่ 6)

     anidia_blue.gif     การประปาเริ่มมีขึ้นในสมัยใด    (รัชกาลที่ 5)

     anidia_blue.gif     ประเทศไทยเริ่มใช้แสตมป์ครั้งแรกเมื่อใด    (พ.ศ. 2426)

     anidia_blue.gif     เครื่องหมายประจำชาติไทย    (ตราครุฑ)

     anidia_blue.gif     ผู้เปลี่ยนชื่อ ทุ่งพระเมรุ เป็น ท้องสนามหลวง คือ    (รัชกาลที่ 5)

     anidia_blue.gif     คิงส์มงกุฎ หมายถึง    (รัชกาลที่ 4)

     anidia_blue.gif     กรุงเทพมหานครสร้างขึ้นเมื่อใด    (ปี พ.ศ.2325 สมัยรัชกาลที่ 1)

     anidia_blue.gif     หัวหน้าขบวนการเสรีไทยนอกประเทศระหว่างสงครมโลกครั้งที่ 2 คือ    (ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช)

     anidia_blue.gif     อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สร้างขึ้นเพื่อ    (เป็นอนุสรณ์รำลึกถึงวันที่ทหารและพลเรือนเสียชีวิตในสงครามอินโดจีน
               ปี พ.ศ.2484)

     anidia_blue.gif     วงเวียน 22 กรกฎาคม สร้างขึ้นเพื่อ    (เป็นอนุสรณ์เนื่องในวันที่ประเทศไทยประกาศสงครามเข้าร่วมกับ
               พันธมิตร รบกับเยอรมันในสงครามโลกครั่งที่ 1)

     anidia_blue.gif     นพรัตน์หรือ แก้วเก้าประการประกอบด้วย    (เพชร ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน นิล มุกดา เพทาย ไพฑูรย์

                                           

 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2545
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 Suphatkun Phakkachokh All rights reserved.