เนื้อหา

เฮฮาภาษาไทย
สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น

 

 

ผู้จัดทำ

นางสาวอุไรพร  ดัชถุยาวัตร
นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

 

วันที่นำเสนอ

วันที่ 07 ตุลาคม พ.ศ. 2545

ปรับปรุงครั้งที่ 1

 วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546

 

 

 

 

 คำแนะนำและกำลังใจ

 กรุณาคลิกที่นี่

 เชิญท่านเข้าสู่เว็บเพจนี้ โดยคลิกที่นี่

 

 

จำนวนผู้ใช้งานถึงปัจจุบัน