ใช้คำเลียนเสียงธรรมชาติ
Home 
ผู้จัดทำ 
สุนทรียรสแห่งบทร้อยกรอง 
สำนวนไทย 
เว็บที่น่าสนใจ 

 

 

ใช้คำเลียนเสียงธรรมชาติ

 

                                

การใช้คำเลียนเสียงธรรมชาติ  (Onomatopoeia)

        การใช้คำเลียนเสียงธรรมชาติ   มีส่วนช่วยให้บทร้อยกรองไพเราะน่าฟังยิ่งขึ้น

ตัวอย่าง

        การใช้คำเลียนเสียงธรรมชาติใน  นิราศเมืองเพชร   นอกจากจะทำให้ได้ยินเสียงแล้วยังเห็นภาพคนที่ตบยุง  ซึ่งมารุมกัดจนเกิดเสียงดัง  ดังความว่า

                ทั้งยุงชุมรุมกัดปัดเปรียะประ            เสียงผัวะผะพึ่บพั่บปุบปับแปะ

(พระยาสุนทรโวหาร  (ภู่))

        การใช้คำเลียนเสียงธรรมชาติใน  พระอภัยมณี  ทำให้ได้ยินเสียงปี่ที่ไพเราะดังความว่า

                        ต้อยตะริดติ๊ดตี่เจ้าพี่เอ๋ย               จะละเลยเร่ร่อนไปนอนไหน

                แอ้อี๋อ่อยสร้อยฟ้าสุมาลัย                       แม้นเด็ดได้แล้วไม่ร้างให้ห่างเชย

(พระยาสุนทรโวหาร  ภู่))

        การใช้คำเลียนเสียงธรรมชาติใน  นิราศพระบาท  ที่ให้เห็นทั้งภาพและได้ยินเสียงที่เกิดขึ้นพร้อมๆกัน

                        บ้างขึ้นบนขนส่งคนข้างล่าง               เสียงโฉ่งฉ่างชามแตกกระแทกขัน

                จนคนบนสัปคับรับไม่ทัน                           หม้อข้าวขันตกแตกกระจายราย

                ย่ามกระสอบกรอบแกรบกระไกรกริก           กลักพริกพลิกแพลงตะแคงหงาย

(พระยาสุนทรโวหาร  (ภู่))

        การใช้คำเลียนเสียงธรรมชาติใน  บทกวีบางขุนพรหม  ที่มีข้อความว่า

                        ระทึกท้นโทนทับฉิ่งฉับฉิ่ง               ติงทั่งติง   ติงทั่งติง  ทั่งติงทั่ง

                เจ้าพลายงามศรีมาลาไม่มาฟัง                   เพลงก็พรากจากวังบางขุนพรหม

(เนาวรัตน์  พงไพบูลย์) คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2546
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Miss Uraiporn Dadtchthuyawat. All rights reserved.