นารีปราโมทย์
Home 
ผู้จัดทำ 
สุนทรียรสแห่งบทร้อยกรอง 
สำนวนไทย 
เว็บที่น่าสนใจ 

 

 

นารีปราโมทย์

  

                                

นารีปราโมทย์  (บทเกี้ยวโอ้โลม)

        นารีปราโมทย์   (บทเกี้ยวโอ้โลม)   คือ  การกล่าวแสดงความรักในการพบกันระยะแรกๆ  และในตอนโอ้โลม  ก่อนจะถึงบทสังวาสนั้นด้วย

ตัวอย่าง

                                       พระอภัยมณี

                               (พระอภัยมณีโอ้โลมนางละเวง)

                ถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทร               ไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมาน

        แม้นเกิดในใต้ฟ้าสุธาธาร                         ขอพบพานพิศวาสไม่คลาดคลา

        แม้นเนื้อเย็นเป็นห้วงมหรรณพ                   พี่ขอพบศรีสวัสดิ์เป็นมัจฉา

        แม้นเป็นบัวตัวพี่เป็นภุมรา                       เชยผกาโกสุมปทุมทอง

        เจ้าเป็นถ้ำอำไพขอให้พี่                           เป็นราชสีห์สมสู่เป็นคู่สอง

        จะติดตามทรามสงวนนวลละออง                เป็นคู่ตรองพิศวาสทุกชาติไป

(พระสุนทรโวหาร (ภู่))

บทเห่สังวาส

                                พี่ชมพี่เชยแล้ว         พลางถาม

                        เจ้ามิอื้ออำความ               ไป่พร้อง

                        เจ้าเอื้อนมิเออขาม              เขินพี่   อยู่ฤา

                        ผินพักตรมาอย่าข้อง            ขัดแค้นเคืองเลย

(เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์)

 

วิวาหพระสมุทร

 (ในทำนองเพลงคลื่นกระทบฝั่ง)

                        อันโดรเมดาสุดาสวรรค์            ยิ่งกว่าชีวันเสน่หา

                ขอเชิญชาวสวรรค์ชั้นฟ้า                   เปิดวิมานมองมาให้ชื่นใจ

                ถึงกลางวันสุริยันแจ่มประจักษ์             ไม่เห็นหน้านงลักษณ์ยิ่งมืดใหญ่

                ถึงราตรีมีจันทร์อันอำไพ                    ไม่เห็นโฉมประโลมใจก็มืดมน

                อ้าดวงสุรีย์ศรีของพี่เอ๋ย                      ขอเชิญเผยหน้าต่างนางอีก

                ขอเชิญจันทร์ส่องสว่างกลางสกล            เยี่ยมมาให้พี่ยลเยือกอุรา

 (พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว) คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2546
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Miss Uraiporn Dadtchthuyawat. All rights reserved.