ประโยชน์ของสำนวนโวหาร
Home 
ผู้จัดทำ 
สุนทรียรสแห่งบทร้อยกรอง 
สำนวนไทย 
เว็บที่น่าสนใจ 

 

[ที่เกิดสำนวนไทย][ลักษณะสำนวนไทย][ประโยชน์ของสำนวนโวหาร]

 

ประโยชน์ในการศึกษาสำนวนโวหาร

 

                                            

ประโยชน์ในการศึกษาสำนวนโวหาร

1.    ทำให้ใช้ภาษาในการเขียน   ความเรียงต่างๆ ได้ดีขึ้น  เป็นการช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับความ      เรียงที่เขียนขึ้น

2.    ทำให้ได้คติสอนใจ  ในด้านต่างๆ  เช่น

        -  ด้านการเรียน  ตัวอย่างๆ  “รู้ไว้ใช่ว่า  ใส่บ่าแบกหาม”  “ฝนทั่งให้เป็นเข็ม”  “ความรู้ท่วม  หัวเอาตัวไม่รอด”

        -  ด้านการคบค้าสมาคม  ตัวอย่าง  “คบคนให้ดูหน้า  ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ”  “คบเด็กสร้างบ้าน  คบหัวล้านสร้างเมือง”

        -  ด้านการครองเรือน  ตัวอย่าง  “ความในอย่านำออก  ความนอกอย่านำเข้า”  “ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่  ปลูกอู่ตามใจผู้นอน”

        -  ด้านความรัก  ตัวอย่าง  “ยามรักน้ำต้มผักก็ว่าหวาน”  “รักยาวให้บั่น  รักสั้นให้ต่อ”  “รักวัวให้ผูก  รักลูกให้ตี”

3.    ทำให้ทราบความเป็นอยู่ของคนในสังคม  ในสมัยที่เกิดสำนวนโวหารนั้น  ว่ามีความเป็นอยู่   อย่างไร  เช่น   “อัฐยายซื้อขนมยาย”   “แบ่งสันปันส่วน”  “หมูไปไก่มา”

4.    เป็นการรักษาวัฒนธรรมทางภาษาอันเป็นมรดกที่ล้ำค่าของไทยไว้ให้ลูกหลานภาคภูมิใจ คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2546
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Miss Uraiporn Dadtchthuyawat. All rights reserved.