สุนทรียรสแห่งบทร้อยกรอง
Home 
ผู้จัดทำ 
สุนทรียรสแห่งบทร้อยกรอง 
สำนวนไทย 
เว็บที่น่าสนใจ 

 

 

สุนทรียรสแห่งบทร้อยกรอง

      ในการเรียนวิชาภาษาไทยหรือการอ่านวรรณคดีต่าง ๆ ต้องอาศัยความเข้าใจความหมายของบทร้อยกรองในวรรณคดีนั้น ๆ  ว่าแต่ละบทนั้นให้ความหมายหรือความรู้สึกอย่างไรต่อผู้อ่าน  ถ้าเกิดไม่เข้าใจในบทร้อยกรองแล้ว   ก็จะไม่เข้าใจเนื้อเรื่องของวรรณคดีนั้น ๆ ด้วย  ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับสุนทรียรสแห่งบทร้อยกรอง  จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง  

        ในที่นี้จะได้ทราบเกี่ยวกับบทร้อยกรองที่แสดงอารมณ์ต่าง ๆ  และการเปรียบเทียบลักษณะต่าง ๆ ในบทร้อบกรอง  รวมถึงการใช้สำนวนโวหารต่าง ๆ ในบทร้อยกรองอีกด้วย

[Home][ผู้จัดทำ][สุนทรียรสแห่งบทร้อยกรอง][สำนวนไทย][เว็บที่น่าสนใจ]


 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2546
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Miss Uraiporn Dadtchthuyawat. All rights reserved.