วัฏจักรเครบส์

  

Homeการสลายโมเลกุลแบบใช้ออกซิเจนแบบไม่ใช้ออกซิเจนแบบทดสอบAbout myself

risa_be@hotmail.com

aniberry01_red.gifขั้นวัฏจักรเครบส์ (Kreb’s cycle)

 

        หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า  critic  acid  cycle  เกิดขึ้นที่ไมโทคอนเดรีย  โดย AcetylCoA  ซึ่งมี  C  2  อะตอม  รวมกับสารซึ่งมีคาร์บอน  4  อะตอม  ที่มีอยู่ในเซลล์แล้วได้สารที่มีคาร์บอน  6  อะตอม  คือกรดซิตริก (critic  acid)  และปล่อยโคเอนไซม์เอเป็นอิสระ

ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดในวัฏจักรเครบส์ได้ดังนี้  

        สาร  2  C  จะรวมกับสาร  4C  กลายเป็นสาร  6C  จากนั้น  สาร  6C  สลายเป็นสาร  5C  จะให้ไฮโดรเจน  4  อะตอม  และคาร์บอนไดออกไซด์  2  โมเลกุล  ต่อไปสาร  5C  สลายเป็นสาร  4C  จะให้ไฮโดรเจน  12  อะตอม  CO2  2  โมเลกุล  และเกิด  2  ATP  ขณะเดียวกันมีน้ำเข้าร่วมปฏิกิริยา  4  โมเลกุล  แล้วสาร  4C  รวมกับสาร  2C  ใช้น้ำ  2  โมเลกุล  จะเป็นสาร  6C  เป็นวัฏจักรเครบส์ต่อไป

แผนภาพแสดงปฏิกิริยาในวัฏจักรเครบส์

สมการรวมวัฏจักรเครบส์

2AcetylCoA  +  6H2O  +  2ADP  +  2Pi         4CO2  +  2ATP  +  16H  +  2CoA

 

แอซีติลโคเอนไซม์ เอ         HOME_Bio club        การถ่ายทอดอิเล็กตรอน

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2545
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264  

Copyright(c) 2001 Darunee Tharnthananont. All rights reserved.