การสร้างแอซีติลโคเอนไซม์ เอ

  

Homeการสลายโมเลกุลแบบใช้ออกซิเจนแบบไม่ใช้ออกซิเจนแบบทดสอบAbout myself

risa_be@hotmail.com

aniberry01_red.gifขั้นสร้างแอซีติลโคเอนไซม์  A (Acetyl Coenzyme A)

 

        ขั้นนี้กรดไพรุวิกจะกลายเป็นกรดอะซิติกซึ่งเป็นสาร  2C  ในการเปลี่ยนนี้จะปล่อยคาร์บอนไดออกไซม์  และไฮโดรเจนออกมาด้วย  แล้วกรดแอซิติกจะรวมตัวกับโคเอนไซม์เอ  ซึ่งมีอยู่แล้วภายในเซลล์  กลายเป็นแอซิติลโคเอนไซม์เอ  เรียกย่อ ๆ ว่า  แอซีติดโคเอ  ในขั้นนี้จะมีคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้น  2  โมเลกุลและไฮโดรเจน  4  อะตอม

สมการรวมในขั้น AcetylCoA คือ

                2pyruvate  +  2CoA              2AcetylCoA  +  2CO2  +  4H

 

ไกลโคลิซีส         HOME_Bio club       วัฏจักรเครบส์

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2545
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264  

Copyright(c) 2001 Darunee Tharnthananont. All rights reserved.