กระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอน

  

Homeการสลายโมเลกุลแบบใช้ออกซิเจนแบบไม่ใช้ออกซิเจนแบบทดสอบAbout myself

risa_be@hotmail.com

aniberry01_red.gifกระบวนถ่ายทอดอิเล็กตรอน (Electron  transfer  system)

 

        กระบวนถ่ายทอดอิเล็กตรอน  หรืออาจเรียกว่ากระบวนถ่ายทอดอิเล็กตรอน  (hydrogen  transfer)  ไฮโดรเจนที่ได้จากการสลายกลูโคสหรือที่ได้จากการออกซิเดชันของเชื้อเพลิงนั้นจะมีการลำเลียงต่อไปให้ตัวรับไฮโดรเจนในรูปของไฮโดรเจนอะตอมหรือรูปของอิเล็กตรอน  ไฮโดรเจนอะตอมประกอบด้วยโปรตอนกับอิเล็กตรอน  ( H = H + e )  เมื่อไฮโดรเจนถูกดึงออกจากโมเลกุลนั้น จะมีตัวมารับไฮโดรเจน  และส่งต่อกันเป็นทอด ๆ

 

 

วัฏจักรเครบส์          HOME_Bio club        การสลายกรดไขมันและกรดอะมิโน

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2545
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264  

Copyright(c) 2001 Darunee Tharnthananont. All rights reserved.