การสลายกรดไขมันและกรดอะมิโน

   

Homeการสลายโมเลกุลแบบใช้ออกซิเจนแบบไม่ใช้ออกซิเจนแบบทดสอบAbout myself

risa_be@hotmail.com

aniberry01_red.gifการสลายกรดไขมันและกรดอะมิโน

 

        ไขมันเมื่อถูกย่อยแล้วจะได้กรดไขมันกับกลีเซอรอล  กรดไขมันเปลี่ยนเป็นสารอินทรีย์ที่มีโมเลกุลเล็กลงไปอีก  คือเป็นสารที่มีคาร์บอนเพียง  2  อะตอม  สารเหล่านี้จะรวมตัวกับโคเอ็นไซม์  A  กลายเป็นอะซิติลโค  A  แล้วเข้าส่วนวัฏจักรเครปส์

        สำหรับโปรตีนเมื่อถูกย่อยแล้วจะได้กรดอะมิโน  ซึ่งกรดอะมิโนจะถูกเปลี่ยนเป็นกรดไพลูวิก  เป็นแอซิติลโคเอ  หรือเปลี่ยนเป็นสารตัวใดตัวหนึ่งในวัฎจักรเครปส์  ก่อนที่โมเลกุลของกรดอะมิโนจะเปลี่ยนเป็นสารประกอบตัวใดตัวหนึ่งตามที่กล่าวมา  จะต้องมีการแยกหรือดึงหมู่อะมิโน(NH2-)ออกจากโมเลกุลของกรดอะมิโนก่อนเสมอ  หมู่กรดอะมิโนที่หลุดออกมานี้จะกลายเป็นแอมโมเนีย (NH3-)

        โดยทั่วไปแอมโมเนียเป็นพิษต่อร่างกายของสัตว์  ดังนั้นจึงจำเป็นต้องกำจัดออกนอกร่างกายซึ่งอาจออกมาเป็นรูปของแอมโมเนีย  ยูเรียหรือกรดยูริก  ทั้งนี้แล้วแต่ว่าเป็นสัตว์ชนิดใด

แผนภาพสรุปการสลายอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตและโปรตีน

แผนภาพสรุปการสลายอาหารประเภทไขมัน

        พลังงานส่วนใหญ่ได้มาจากการสลายน้ำโมเลกุลเดี่ยวแต่ถ้าร่างกายขาดแคลนอาหารไขมันจะถูกนำออกมาจากแหล่งสะสมเพื่อสลายให้เกิดพลังงาน  และถ้าขาดนานเข้าโปรตีนในร่างกายจะถูกดึงออกมาใช้ทำให้ร่างกายผ่ายผอม  และอาจถึงตายได้

 

การถ่ายทอดอิเล็กตรอน         HOME_Bio club  

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2545
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264  

Copyright(c) 2001 Darunee Tharnthananont. All rights reserved.