ไกลโคลิซีส (glycolysis)

  

Homeการสลายโมเลกุลแบบใช้ออกซิเจนแบบไม่ใช้ออกซิเจนแบบทดสอบAbout myself

risa_be@hotmail.com

aniberry01_red.gifขั้นไกลโคไลซิส ( glycolysis )

 

        ไกลโคไลซิสมีความหมายว่าการสลายน้ำตาล  เป็นขั้นเตรียมน้ำตาลกลูโคส  ซึ่งเป็นสารประกอบที่มีคาร์บอน  6  อะตอม  ให้พลังงานศักย์สูงและต่อไปนี้จะใช้  6C  แทนสารประกอบที่มีคาร์บอน  6  อะตอม  

        ในขั้นนี้กลูโคสจะเปลี่ยนเป็นฟรักโทส  ซึ่งมีสูตรอย่างเดียวกับกลูโคส  แต่มีโครงสร้างต่างกันและยังได้รับฟอสเฟตอีก  2  หมู่  การที่กลูโคสเปลี่ยนเป็นฟรักโทสที่มีพลังงานศักย์สูงกว่าสาร  6C  อื่น ๆ เพราะได้รับพลังงานจากฟอสเฟตและพร้อมที่จะดำเนินปฏิกิริยาเคมีต่อไป

แผนภาพกระบวนการไกลโคลิซีส

        ในขั้นนี้ฟรักโทสจะสลายต่อไปเป็นกรดไพรูวิก ( Pyruvic  acid )  จำนวน  2  โมเลกุล

        ในกระบวนการหายใจขั้นนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงจากสาร  6C  มาเป็นสาร  3C  และปล่อยพลังงานออกมาจำนวนหนึ่งซึ่งได้แก่  4H  และ  ATP  4  โมเลกุล  แต่เนื่องจาก  ATP  ถูกใช้ไป  2  โมเลกุล  ในขั้นนี้จึงเหลือ  ATP  เกิดขึ้น  2  โมเลกุล

สมการรวมในขั้น  glycolysis  คือ

กลูโคส  +  2ADP  +  2ฟอสเฟต       2ไพรูวิก  +  2ATP  +  4H

 

           HOME_Bio club         แอซีติลโคเอนไซม์ เอ 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2545
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264  

Copyright(c) 2001 Darunee Tharnthananont. All rights reserved.