การหมักกรดแลกติก

 

Homeการสลายโมเลกุลแบบใช้ออกซิเจนแบบไม่ใช้ออกซิเจนแบบทดสอบAbout myself

risa_be@hotmail.com

[การหมักแอลกอฮอล์
[การหมักกรดแลกติก] 

aniberry01_red.gifกรดในกล้ามเนื้อ

 

        เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อในขณะออกกำลังกาย  เลือดลำเลียงออกซิเจนให้ไปไม่ทัน  ทำให้ปริมาณของ  ATP  ในเซลล์ลดลงอย่างรวดเร็ว  เซลล์จะสลายอาหารโดยกระบวรการหมักกรดแลกติก ( lactic acid fermentation ) กระบวนการนี้คล้ายกับการหมักแอลกอฮอล์  แต่ NDAH + H+ จะถ่ายทอดอะตอมของไฮโดรเจนให้แก่กรดไพรูวิก  ดังภาพ

 

             ภาพการสลายกลูโคสโดยใช้กระบวรการหมักกรดแลกติก

        ไกลโคเจนที่กล้ามเนื่อลายสลายตัวหลายๆชั้นตามปฏิกิริยาที่เรียกว่า  ไกลโคลิซิส  แต่ละชั้นตอนใช้เอนไซม์หลายชนิด  จนได้กรดแลกติกและพลังงาน  ในช่วงนี้กล้ามเนื้อไม่ใช้ออกซิเจนเลย  แต่ถ้าทำงานนานๆเข้าจะทำให้ได้กรดแลกติกซึ่งเป็นต้นเหตุทำให้เมื่อยล้า ( Fatique )  จนกระทั่งอาจเป็นตะคริว ( Cramp )  ดังนั้นจึงต้องทำให้หายเมื่อยล้าโดยการหายใจแบบใช้ออกซิเจน  คือการนำเอาออกซิเจนเข้าไปทำปฏิกิริยากับกรดแลกติก1ใน 5 ส่วน  ให้เกิดพลังงาน  คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ  พลังงานนี้นำคาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ำจะถูกส่งออกไปยังเส้นเลือดส่งไปที่ปอดและขับออกมากับลมหายใจ  ดังสมการ

1. กรดแลกติก (1ใน5ส่วน)   + 3CO2         3CO2  + 3H2O + พลังงาน

2. กรดแลกติก (4ใน5ส่วน )  + พลังงาน           ไกลโคเจน

        การสลายกลูโคสแบบไม่ใช้ออกซิเจน (โดยกระบวนการหมัก) ได้พลังงานน้อยกว่าแบบใช้ออกซิเจนเพราะขั้นตอนการสลายกลูโคสแบบไม่ใช้ออกซิเจนจะหยุดลงเพียงชั้นไกลโคลิซิสเท่านั้น

        ไมโทคอนเดรียไม่มีความจำเป็นต่อการสลายกลูโคสแบบไม่ใช้ออกซิเจนโดยการหมัก  เพราะการสลายกลูโคสแบบไม่ใช้ออกซิเจนไม่มีกระบวรการถ่ายทอดอิเล็กตรอน กรดไพรูวิก 2 โมเลกุล  แล้วปล่อย ATP 2 โมเลกุล และไฮโดรเจน 4 อะตอม NAD จะมารับไฮโดรเจนเป็น NADH + H+ และจะถ่ายทอดอะตอมของไฮโดรเจนให้กับแอซิตัลไฮด์  ซึ่งมีคาร์บอน 2 อะตอม  จึงไม่สามารถนำเอาพลังงานอิเล็กตรอนที่มีอยู่ในอะตอมของไฮโดรเจน  มาสร้าง ATP ได้อีก  ดังนั้นการสลายกลูโคส 1 โมเลกุล  จึงได้ ATP เพียง 2 โมเลกุลเท่านั้น  เอทานอลที่ได้จากการสลายกลูโคสถ้ามีปริมาณมากจะเป็นอันตรายต่อเซลล์  ร่างกายจะมีกระบวนการเปลี่ยนเอทานอลให้เป็นสารอื่นที่ไม่เป็นอันตรายแก่เซลล์และขับออกจากร่างกายโดยระบบขับถ่าย

        เมื่อนำยีสต์มาเลี้ยงในน้ำตาลจะได้เอทานอลถึงแม้เอทานอลจะเป็นพิษต่อยีสต์ก็ตาม  การหมักนั้นจะไม่ให้อากาศเข้าสู่ภาชนะที่ใช้หมักและให้อาหารยีสต์อย่างเพียงพอจะเกิดสมการดังนี้

C6H12O6             2C2H5OH + 2CO2

แต่ถ้าอากาศเข้าสู่ภาชนะที่ใช้หมักจะทำให้ยีสต์หายใจแบบใช้ออกซิเจน  เกิดสมการดังนี้

C6H12O6  + 6O2             6CO2  + H2O  +  พลังงาน

        เอทานอลที่ได้จะมีพลังงานศักย์สะสมอยู่เพราะสามารถติดไฟได้  จึงกล่าวได้ว่าเป็นการสลายของอาหารที่ไม่สมบูรณ์  ส่วนสมการที่ใช้ O2 ไม่เหลือพลังงานอยู่ในส่วนของคาร์บอนไดออกไซด์

 

กระบวนการหมักแอลกอฮอล์         HOME_Bio club   

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2545
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264  

Copyright(c) 2001 Darunee Tharnthananont. All rights reserved.