การสลายโมเลกุล

  

Homeการสลายโมเลกุลแบบใช้ออกซิเจนแบบไม่ใช้ออกซิเจนแบบทดสอบAbout myself

risa_be@hotmail.com

 

aniberry01_red.gif  คุยกันก่อน

seafood_03.jpg

อาหารที่เรารับประทานเข้าไปทุกวันนี้ ท่านทราบหรือไม่ว่า ก่อนที่ร่างกายของเราจะนำสารอาหารเหล่านี้ไปใช้ จะต้องผ่านกระบวนการใดบ้าง


anibeach_yellow.gif การสลายโมเลกุลของสารอาหาร

 

        สิ่งมีชีวิตจะดำรงชีวิตอยู่ได้ต้องอาศัยพลังงาน  พลังงานที่ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตได้มาจากการสลายโมเลกุลของสารอาหารที่สิ่งมีชีวิตนำเข้าไป  กระบวนการนี้คือ  กระบวนการหายใจนั่นเอง

        ดังนั้นการหายใจ  หมายถึง  กระบวนการสลายโมเลกุลของสารอาหารเพื่อให้ได้พลังงานหรือกระบวนการที่สิ่งมีชีวิตเปลี่ยนพลังงานเคมีที่อยู่ในสารประกอบอินทรีย์ให้เป็นพลังงานที่จะนำไปใช้ในเซลล์ได้

        การหายใจเป็นการเผาไหม้ที่ควบคุมโดยเอนไซม์  ซึ่งจะควบคุมให้สารเริ่มต้นหรือเชื้อเพลิงค่อย ๆ สลายตัว  ทำให้พลังงานถูกปล่อยออกมาทีละน้อย  เซลล์ก็จะนำไปสร้างเป็นสารประกอบสะสมไว้ได้

        พลังงานที่ได้จากการหายใจนั้นเซลล์จะเก็บไว้ในรูปของสารเคมีที่มีพลังงานสูง  คือ  ATP  ( adenosine  triphosphate )

        การสลายอาหารเพื่อให้ได้พลังงาน  มี  2  แบบ  คือ  

library_cool.gifแบบใช้ออกซิเจน  

library_cool.gifแบบไม่ใช้ออกซิเจน

 

 HOME_Bio club

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2545
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264  

Copyright(c) 2001 Darunee Tharnthananont. All rights reserved.