แบบไม่ใช้ออกซิเจน

   

Homeการสลายโมเลกุลแบบใช้ออกซิเจนแบบไม่ใช้ออกซิเจนแบบทดสอบAbout myself

risa_be@hotmail.com

 

aniberry01_red.gif บทนำ การสลายโมเลกุลแบบไม่ใช้ออกซิเจน

 

       สิ่งมีชีวิตบางชนิดหรือเนื้อเยื่อบางอย่างสามารหายใจโดยไม่ใช้ออกซิเจน  สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ได้แก่  ยีสต์  แบคทีเรียบางชนิด  เมล็ดพืช  พยาธิตัวตืด  ส่วนกล้ามเนื้อลายเป็นตัวอย่างของเนื้อเยื่อชั้นสูงที่สามารสลายอาหารแบบไม่ใช้ออกซิเจนได้

        สำหรับการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนให้พลังงานอบบการหายใจโดยใช้  O2  แต่ได้พลังงานน้อยกว่าไม่ว่าจะเป็นการหมักที่เกิดจากยีสต์หรือการที่ได้กรดแลกติกจากการทำงานของกล้ามเนื้อลายซึ่งมี 2 ประเภทคือ

library_cool.gifกระบวนการหมักแอลกอฮอล์

library_cool.gifกระบวนการหมักกรดแลกติก

 

การสลายโมเลกุลแบบใช้ออกซิเจน         HOME_Bio club 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2545
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264  

Copyright(c) 2001 Darunee Tharnthananont. All rights reserved.