นก
Home 
ผู้จัดทำ 
ลักษณะนาม 
สำนวนเกี่ยวกับสัตว์ 
ไก่ควายงูจระเข้ช้างเต่านกปลาแมวลิงวัวเสือหมาคน

สำนวนเกี่ยวกับนก

        

                  สำนวน                               ความหมาย

 

ชี้นกเป็นนก  ชี้ไม้เป็นไม้                                             -  ว่าอะไรว่าตามกัน

นกน้อยทำรังแต่พอตัว                                               -  ทำอะไรพอเหมาะกับฐานะหรือ

                                                                                   ความสามารถของตน

นกปีกหัก                                                                   -  ตกอยู่ในสภาพพลาดพลั้งหรือลำบาก

นกมีหู  หนูมีปีก                                                         -  กลับกลอกว่าเป็นพวกทั้งสองฝ่าย

นกสองหัว                                                                -  ทำตัวเข้าเป็นพวกทั้งสองฝ่าย

ปล่อยนกปล่อยกา                                                       -  ปล่อยให้เป็นอิสระไป

ยิงปืนนัดเดียว  ได้นกสองตัว                                      -  ทำงานอย่างเดียวได้ประโยชน์หลายอย่าง

ลูกนกลูกกา                                                                -  ลูกเล็ก ๆ ที่ยังช่วยตัวเองไม่ได้

เสียงนกเสียงกา                                                         -  เสียงเรียกร้องของคนสามัญ

 

 etoon40.jpg

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

 

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail : webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Miss Walaiporn  Sangiamjit. All rights reserved.