ควาย
Home 
ผู้จัดทำ 
ลักษณะนาม 
สำนวนเกี่ยวกับสัตว์ 
ไก่ควายงูจระเข้ช้างเต่านกปลาแมวลิงวัวเสือหมาคน

สำนวนเกี่ยวกับควาย

 

                        สำนวน                               ความหมาย

 

ซื้อควายหน้านา  ซื้อผ้าหน้าหนาว                              -  ซื้อของเมื่อมีคนต้องการมาก  ย่อมได้                                                                                   ของราคาแพง

ไม้หลักปักขี้วัว                                                          -  โลเล  เชื่อถือไม่ได้

เสี้ยมเขาควายให้ชนกัน                                             -  ยุยงสองฝ่ายให้มีเรื่องกัน

อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย                                            -  พึ่งพาอาศัยใครก็ทำตัวให้เป็นประโยชน์

ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น                                         แม้เพียงเล็กน้อยก็ตาม

 .ctoon46.jpg

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

 

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail : webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Miss Walaiporn  Sangiamjit. All rights reserved.