จระเข้
Home 
ผู้จัดทำ 
ลักษณะนาม 
สำนวนเกี่ยวกับสัตว์ 
ไก่ควายงูจระเข้ช้างเต่านกปลาแมวลิงวัวเสือหมาคน

สำนวนเกี่ยวกับจระเข้

        

             สำนวน                              ความหมาย

 

จระเข้ขวางคลอง                                              -  ทำอะไรขัดขวางผู้อื่น

จระเข้ฟาดหาง                                                 -  ใช้อำนาจหรือกำลังระรานโดยไม่เลือกหน้า

สอนจระเข้ให้ว่ายน้ำ                                         -  สอนผู้ที่รู้ดีอยู่แล้ว

หนีเสือปะจระเข้                                               -  หนีไปพบอันตรายที่ร้ายพอกัน

 

.atoon45.jpg

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

 

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail : webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Miss Walaiporn  Sangiamjit. All rights reserved.