ตัวอย่างลักษณะนาม
Home 
ผู้จัดทำ 
ลักษณะนาม 
สำนวนเกี่ยวกับสัตว์ 
ตัวอย่างลักษณะนาม

                                  คำศัพท์                          ลักษณะนาม

                                   กงจักร                                                       กง,วง

                                    กงธนู                                                         คัน

                                     กบ                                                            ตัว

                                   กรงขัง                                                       กรง

                                  กรรไกร                                                       เล่ม

                                   กรวด                                                         ก้อน

                                กรอบพระ                                                  กรอบ,อัน

                                  กระจก                                                     แผ่น,บาน

                                 กระจับปี่                                                        คัน

                                  กระจาด                                                        ใบ

                                  กระแจะ                                                       วง,คู่

                                  กระโจม                                                       หลัง

                                  กระชอน                                                       อัน

                                   กระชัง                                                         ใบ

                                  กระชาย                                                     แง่ง,หัว

                                    กระชุ                                                           ใบ

                                   กระเช้า                                                          ใบ

                                  กระแชง                                                         ผืน

                                   กระด้ง                                                          ใบ

                                   กระดอง                                                  กระดอง,ฝา

                                   กระดาน                                                       แผ่น

                                 กระดานดำ                                                     แผ่น

                                   กระดุม                                                         เม็ด

                                   กระดูก                                                        ท่อน,ชิ้น

                                  กระต๊อบ                                                        หลัง

                                   กระต่าย                                                         ตัว

                                    กระติก                                                          ใบ

                                   กระถาง                                                        ใบ,ลูก

                                   กระโถน                                                        ใบ,ลูก

                                    กระทง                                                           ใบ

                                กระทรวง                                                       กระทรวง

                                 กระเทียม                                                      หัว,กลีบ,จุก

                                 กระบวย                                                            อัน

                                 กระบอก