ลิง
Home 
ผู้จัดทำ 
ลักษณะนาม 
สำนวนเกี่ยวกับสัตว์ 
ไก่ควายงูจระเข้ช้างเต่านกปลาแมวลิงวัวเสือหมาคน

สำนวนเกี่ยวกับลิง

 

                        สำนวน                          ความหมาย

 

ยื่นแก้วให้วานร                                               -  เอาของดีมีค่าไปยื่นให้กับผู้ที่ไม่รู้คุณค่า

ลิงหลอกเจ้า                                                    -  กิริยามารยาทไม่เรียบร้อย

 

 ctoon60.jpg

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

 

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail : webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Miss Walaiporn  Sangiamjit. All rights reserved.