เต่า
Home 
ผู้จัดทำ 
ลักษณะนาม 
สำนวนเกี่ยวกับสัตว์ 
ไก่ควายงูจระเข้ช้างเต่านกปลาแมวลิงวัวเสือหมาคน

สำนวนเกี่ยวกับเต่า

 

                        สำนวน                            ความหมาย

 

ข้าเก่าเต่าเลี้ยง                                                     -  คนที่เคยรับใช้หรือเลี้ยงดูมานาน

โง่เง่าเต่าตุ่น                                                       -  โง่เหลือขนาด,  ไม่รู้เรื่องอะไรเลย

เต่าใหญ่ไข่กลบ                                                  -  ทำแล้วปกปิดร่องรอย

 

etoon27.jpg

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

 

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail : webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Miss Walaiporn  Sangiamjit. All rights reserved.