สมุนไพรพื้นบ้าน

  

Homeผู้จัดทำไม้หอมไม้ต้นสมุนไพรพื้นบ้าน

ya_ma_da@hotmail.com

 

สมุนไพรพื้นบ้าน คำว่าสมุนไพร หมายถึงวัตถุที่นำมาใช้เป็นยาบำบัด
   โรคได้ มีพืชวัตถุ สัตว์วัตถุ และธาตุวัตถุ เช่น
   ดาวกระจาย       นางแย้ม         บานบุรี  
   พิลังเกสา         พลับพลึง        ยี่เข่ง

[Home][ผู้จัดทำ][ไม้หอม][ไม้ต้น][สมุนไพรพื้นบ้าน]

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 MissMethira Thavornsuksiri.All rights reserved.