การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม

Homeผู้จัดทำการบริหารจิตเจริญปัญญาีวิธีปฏิบัติและขั้นตอนประโยชน์

 

 

                 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมในกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมอันจะช่วยสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจหลักธรรมในพระพุทธศาสนาโดยกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติหรือจากกิจกรรมนี้จะเป็นการเรียนรู้ที่ง่ายต่อการเข้าใจและนำไปประพฤติปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2545

จัดทำโดยนักเรียนชั้นม. 6/6
โรงเรียสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กทม.
Copyright (c) 2002 www.thaigoodview.com. All rights reserved.