แห่ผ้าขึ้นธาตุ

 

Homeผู้จัดทำการละเล่นเด็กไทยวันสำคัญประเพณีไทย

chaiha_lao@yahoo.com

พิธีตักบาตรเทโว 
ประเพณีวิ่งควาย 
พิธีแห่เทียนพรรษา 
แห่ผ้าขึ้นธาตุ 
หล่อเทียนพรรษา 
ตักบาตรดอกไม้ 

 

ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ

 

         ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ   เป็นประเพณีประจำเมืองนครศรีธรรมราชอีกประเพณีหนึ่งซึ่งจะจัดขึ้นปีละ 2 ครั้งคือในวันมาฆบูชาและวันวิสาขบูชา   โดยชาวนครศรีธรรมราช    จะร่วมแรงร่วมใจกันบริจาคทรัพย์สินเงินทองตามกำลังศรัทธา    แล้วรวบรวมเงินจำนวนนั้นไปซื้อผ้าเป็นชิ้นๆ  ซึ่งมักจะเป็นสีเหลือง สีขาว หรือสีแดงแล้วนำมาเย็บต่อกันเข้าเป็นแถบยาวนับเป็นพันๆ หลา  จากนั้นก็จะพากันแห่ผ้าดังกล่าวไปยัง วัดพระมหาธาตุมหาวิหาร  โดยแห่ทักษิณาวรรตรอบองค์ พระธาตุ  3  รอบ    แล้วจึงนำเข้าสู่วิหารพระม้าหรือพระ ทรงม้า ซึ่งเป็นพระวิหารที่มีบันไดขึ้นสู่ภายในกำแพงแก้ว ล้อมฐานพระบรมธาตุ เพื่อนำผ้านั้นไปพันโอบรอบฐาน องค์พระบรมธาตุเจดีย์   ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของ พระพุทธเจ้าเป็นการถวายสักการะอย่างหนึ่งประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุหรือพระธาตุเมืองนครศรี ธรรมราชนับเป็นประเพณีที่รวบรวมเอาศรัทธาของพุทธศาสนิกชนมาหล่อหลอมแสดงความเป็น เป็นปึกแผ่นในศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างไม่เสื่อมคลาย

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 Ms Krittaya Laoharatanahirun. All rights reserved.