หนุมาน

 

Homeผู้จัดทำหลักการและเหตุผลวรรณคดีสมัยกรุงธนบุรีตัวละคร

b2b_amaze@hotmail.com

 หนุมาน

ผู้ที่ใครฆ่าไม่ตาย กล้าหาญ พักดี และบากบั่นในภาระหน้าที่ใหสำเร็จ 

      hanuman  

หนุมานลิงเผือก มีเดชมาก สามารถเนรมิตกายให้สูงใหญ่ มี 4 หน้า 8 กร หาวเป็นดาวเป็นเดือนขนกายเป็นเพชร เหาะเหินในอากาศได้มีตรีเป็นอาวุธประจำกาย ได้รับพรจากพระศิวะว่าให้มีอยุหนึ่งกัประยะเวลาตั้งแต่โลกอุบัติจนวิบัติ และใครฆ่าไม่ตาย

หนุมานเกิดจากพระศิวะมีเทวโอการให้พระยานเทพอาวุธ มีคทาเพชร ตรี แลละจักรแก้ว ไปพดเขาปากนาสวาหะ ด้วยเหตุนจึงถือว่าพระพายเป็นบิดาของหนุมาน คทาเพชรกลายเป็นกระดูกสันหลัง ตรีกลายเป็นร่างกาย แขน ขา และจักรแก้วกลายเป็นเศียรหนุมานสามารถชักตรีออกจากองค์มาสู้ศัตรูได้

        นางสวาหะเป็นเมียพระฤาษีต่อมาเป็นชู้กะพระอินทร์ ฤาษีจึงโกรธสาปให้นางเป็นหินยืนกินลมแทนอาหาร จะพ้นคำสาปเมื่อหนุมานมาเกิด

        หนุมานในฐานะทหารเอกของพระราม ได้แสดงความกล้าหาญ ภักดี ดูแลรับใช้เจ้านายอย่างเต็มที่เต็มความสามารถ พระรามสรรเสริญหนุมานเป็น  อย่างยิ่ง 


 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2545
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 MISS CHOMCHOB NISAMANEEPONG. All rights reserved.