ยักษ์หิรัณยกศิปุ

 

Homeผู้จัดทำหลักการและเหตุผลวรรณคดีสมัยกรุงธนบุรีตัวละคร

b2b_amaze@hotmail.com

 ยักษ์หิรัณยกศิปุ

ผู้มีเดชชนะเทวดาทั้งสวรร

แต่ไม่ประมาณตนท้าพระนารายณ์รบ

 

             ยักษ์หิรัณยกศิปุได้รับพรจากพระพรหมให้มีร่างกายคงกระพันชาตรีใครฆ่าไม่ตาย ไม่ว่าจะเป็นอาวุธใดๆ ทั้งกลางวันและกลางคืน ทั้งภายในเรือนและภายนอกเรือน รบ    ชนะเทวดาสวรรค์ จึงสำคัญตนว่าเป็นผู้ที่มีฤทธิ์เดชเหนือผู้อื่นในจักรวาล จึงไปท้าพระนารายณ์รบ

           พระนารายณ์คิดอุบายแก้เคล็ดเอาชนะพรพระพรหมโดยอวตารเป็นมนุษย์มีเศียรเป็นสิงห์ มือและเท้าเป็นอุ้งเท้าสิงห์ และใช้กรงเล็บสิงห์เป็นอาวุธ ซี่งมีลักษณธไม่ใช่ทั้งม    นุษย์และสัตว์ จับยักษ์หิรัณยกศิปุมาพาดร่างไว้ระหว่างทวารปราสาทเพื่อแก้เคล็ดว่าไม่ใช่ทั้งภายในภายนอก และเลือกกระทำตอนเวลาพระอาทิตย์กำลังลับท้องฟ้าว่าไม่ใช่ทั้งก   ลางวันกลางคืน ใช้กรงเล็บสิงห์ซึ่งไม่ใช่อาวุธ ฉีกอกสังหายักษ์หิรัณยกศิปุตาย

 

 


 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2545
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 MISS CHOMCHOB NISAMANEEPONG. All rights reserved.