นรสิงห์อวตาร

 

Homeผู้จัดทำหลักการและเหตุผลวรรณคดีสมัยกรุงธนบุรีตัวละคร

b2b_amaze@hotmail.com

 นรสิงห์อวตาร

การบูชาพระรามจะพ้นภัยทั้งปวง

 

          กาลครั้งหนึ่งยักษ์หิรัณยกศิปุ บำเพ็ญตบะดูแลพระองศ์อย่างแก่กล้า จนพระพรหมประทานพรให้เทวดา มนุษย์และสัตว์เดรัจฉาน เมื่อต่อสู้กับยักษ์หิรัณยกศิปุจะทำร้ายไม่ได้ด้วยอาวุธใดๆ อยู่ยงคงกระพันชาตรีทั้งกลางวันกลางคืน ทั้งในเรือนนอกเรือนก็ไม่ตาย

ยักษ์หิรัณยกศิปุมีบุตรชายชื่อ “ประหลาท” เป็นผู้มีความเลื่อมใสศรัทราบูชาพระนารายณ์อย่างมั่นคง แม้ยักษ์บิดาจะห้ามปราบและลงโทษอย่างไรก็ไม่เปลี่ยนแปลงความคิด และพ้นภัยทั้งปวงด้วนอำนาจเทพฤทธิ์ของพระนารายณ์

พระอินทร์ทูลเชิญพระนารายณ์ให้มาปราบยักษ์หิรัณยกศิปุ พระนารายณ์แปลงกายเป็นนรสิงห์ ผู้มีศรีษะเป็นสิงห์ มีร่างกายเป็มนุษย์ ไม่เป็นทั้งมนุษย์และสัตว์ ปรากฏกลายออกจากเสาไม้พระโรง ฆ่ายักษ์หิรัณยกศิปุตาย จัดเป็นพระนารายณ์อวตารองค์ที่ 4 มีเจตนาจะแสดงถึงการบูชาพระนารายณ์จะพ้นภัยทั้งปวง

 


 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2545
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 MISS CHOMCHOB NISAMANEEPONG. All rights reserved.