หลักการและเหตุผล
Homeผู้จัดทำหลักการและเหตุผลวรรณคดีสมัยกรุงธนบุรีตัวละคร

 หลักการและเหตุผล

             อาจกล่าวได้ว่าไม่มีคนไทยคนไหนที่ไม่รู้จักเรื่องรามเกียรติ์ ซึ่งเป็นบทสรรเสริญเกียรติคุณของพระราม ทั้งนี้เพราะรามเกียรติ์เป็นวรรณคดีที่สอดแทรกและมีอิทธิพลอยู่ในชีวิตประจำวัน และในศิลปเกือบทุกแขนงของคนไทย เช่น

      ด้านจิตรกรรม ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดได้แก่ ภาพจิตรกรรมฝาผนังอันลือเลื่องยิ่งใหญ่ภายในระเบียงวิหารวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) และในที่ต่างๆทั่วประเทศ

      ด้านประติมากรรม ได้แก่รูปปั้นรูปแกะสลักยักษ์ ลิงตามสถานที่ต่างๆและแม้แต่หัวขนเรือพระที่นั่ง เช่นเรือพาลีรั้งทวีป เรือสุครีพครองเมืองก็เป็นส่วนหนึ่งของอิทธิพลรามเกียรติ์อย่างเห็นได้ชัด

      ด้านวรรณกรรม ปรากฏว่าพระมหากษัตริย์ไทยถึง 3 รัชกาลที่ได้พระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ถึง 3 ฉบับ เช่น พระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ในสมัยพระเจ้ากรุงธน พระราชนิพนธ์ในรัชกลที่ 1 และบทละครของรามเกียรติ์ในรัชกาลที่ 2 ซึ่งเป็นที่ยอมรับสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

      ด้านดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ ก็จะเห็นได้ชัดจากการแสดงโขน ละคร หุ่นกระบอก หนังใหญ่ ซึ่งนิยมเล่นเรื่องรามเกียรติ์เป็นส่วนมาก และเป็นที่ยอมรับว่าศิลปเหล่านี้เป็นศิลป์ชั้นสูงของไทย และคงไม่มีคนไทยคนไหนที่จะปฏิเสธว่าไม่รู้จัก ทศกัณฐ์ หนุมานได้อย่างแน่นอน


 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2545
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 MISS CHOMCHOB NISAMANEEPONG. All rights reserved.